אוטומטים ושפות פורמליות/אוטומט מחסנית/תרגילים

שפות שלא ניתן להכריע באוטומט רגילעריכה

תכננו אוטומט מחסנית שיכריע את השפה  , שכידוע לא ניתן להכריע באוטומט רגיל.

פתרון