אוטומטים ושפות פורמליות/אוטומט סופי דטרמיניסטי/תרגילים

זיהוי שני סימבולים עם מגבלות עריכה

נגדיר  , כאשר   הוא מספר המופעים של האות   במחרוזת  .

הראה מכונה בעלת 4 מצבים המזהה שפה זו.