אוטומטים ושפות פורמליות/תכונות של שפות רגולריות/למת הניפוח לשפות רגולריות/תרגילים

סתם דוגמאות לאי רגולריות 1 עריכה

הראה שהשפות הבאות אינן רגולריות:

  1.  
  2.  
  3.