אופן אופיס/אינדקס הרצאות

מבנה האינדקס אמור להסביר על השימוש באופן אופיס שלב אחרי שלב כך שיתאים להדרכה בהרצאות בבתי ספר וחברות

הרצאה 1: מבוא

עריכה
  שולב באופן אופיס/סקירה.

הרצאה 2: יצירת ועבודה עם מסמך באופן אופיס כתבן

עריכה
  ישולב באופן אופיס/הפעלת התוכנה ובאופן אופיס/יצירת מסמך.

חלק א: התחלה

עריכה

חלק ב: כתיבת טקסט

עריכה
  ישולב באופן אופיס/עקרונות בעיצוב מסמכים, באופן אופיס/בדיקת איות, באופן אופיס/יבוא אוביקטים למסמך ובאופן אופיס/יצירת מסמך.

חלק ג :טבלאות וגרפים במסמך

עריכה
  ישולב באופן אופיס/עיצוב טבלה.
 • יצירת טבלה ועיצובה (לפצל)
 • מיקום הטבלה במסמך
 • [לפצל]הוספה והורדה של שורות או עמודות מטבלה קיימת
 • איחוד ופיצול תאים בטבלה קיימת
 • ייבוא גרף וטבלה מחשבת מתוכנת אופן אופיס גליון עבודה

חלק ד :תמונות וציורים במסמך

עריכה
  ישולב באופן אופיס/יבוא אוביקטים למסמך.
 • הוספת תמונה למסמך
 • ציור רגיל ובתלת מימד
 • ציור סכמת מלבנים
 • קיבוץ ואיחוד אובייקטים מהמסמך
 • ייבא ציור מתוכנת אופן אופיס צייר

חלק ה: תכונות משותפות לדפים במסמך

עריכה
  ישולב באופן אופיס/מספור עמודים ובאופן אופיס/יצירת מסמך.
 • מספור עמודים
 • הוספת חתימה זהה לכל העמודים
 • שינוי צבע רקע של המסמכים
 • הוספת מסגרות לדפים

חלק ו: סיום העבודה על המסמך

עריכה
  ישולב באופן אופיס/יצירת מסמך.
 • תצוגה מוקדמת
 • הדפסה מסמך
 • [לפצל מדריך]שמירת מסמך בפורמט odf או doc
 • שליחת מסמך בדואר אלקטרוני
 • [[1]]ייצוא מסמך לפורמט pdf

הרצאה 3: יצירה ועבודה עם מצגות

עריכה
 • ...