אזרחות לכיתה ט'צ

  • שטח וגבולות
  • אוכלוסייה
  • ממשל ומשטר
  • ריבונות
  • סוציאל-דמוקרטיה
  • ליברליזם

מאפייני המשטר הדמוקרטי

עריכה

יישום עקרונות המשטר בישראל

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה