אזרחות לכיתה ט'צ

ארבעת היסודות לקיומה של מדינה עריכה

  • שטח וגבולות
  • אוכלוסייה
  • ממשל ומשטר
  • ריבונות

גישות שונות למדינה דמוקרטית עריכה

  • סוציאל-דמוקרטיה
  • ליברליזם

מאפייני המשטר הדמוקרטי עריכה

יישום עקרונות המשטר בישראל עריכה

קישורים חיצוניים עריכה