אלגברה לינארית/חישוב דטרמיננטה לפי נוסחת לפלס (מינורים)

מטריצה ריבועית 2×2 עריכה

 

מטריצה ריבועית 3×3 עריכה

נוסחה כללית:

 

(מבודדים שורה ראשונה ומכפילים בכל המטריצות הריבועיות שנותרו)

נחשב את הדטרמיננטה של   בכדי להסביר את הפעולה שהוכחנו במשפט 1 בדטרמיננטה:

 

השיטה הלא פורמלית היא פעם להכפיל אלכסון בעצמו ובאחד ופעם להחסיר (כלומר להכפיל את האלכסון השני ב־1-) את אותו אלכסון מהאלכסון הבא, וכך חלילה: