אלגברה לינארית/מטריצה מייצגת העתקה/מציאת מטריצת העתקה

נמצא מטריצת העתקה

בשלב זה אנו מכניסים וקטור מבסיס B אך יכולים לבצע רק שלב אחד. מכיוון שני אנחנו מציבים את '"`UNIQ--postMath-00000001-QINU`"' בסיס ומצבים צעד אחד
בשלב זה אנו מכניסים וקטור מבסיס B אך יכולים לבצע רק שלב אחד. מכיוון שני אנחנו מציבים את בסיס ומצבים צעד אחד

נתון:

בסיס של

מטריצה מייצגת:

מצא את .

פתרון:

נתון כי

על כן ,

מכיוון שני, נתונה לנו מטריצה מייצגת, וכן גם הבסיס,

על כן נוכל לבצע את הפעולה ההפוכה, במקום למצוא את המקדמים נוכל להציב אותם ולהכפילם בוקטורי הבסיס אליו נשלחה העתקה בכדי למצוא את :


לאחר מכן אנו יודעים כי העתקה בצעה מעבר בין בסיסים בעת העתקה. נוכל לשחזר את מטריצת המעבר באמצעות הכפלה של ווקטורי הבסיס שבו נמצא הווקטור שלנו, בסיס , ונקבל:

נפתור את מערכת המשוואות:

נבטא את המטריצה

  • דוגמה לא טובה שיש לתקן