אלגברה לינארית/מטריצה מייצגת העתקה/מציאת T(v)

נתון:

בשלב זה אנו מכניסים וקטור מבסיס B אך יכולים לבצע רק שלב אחד. מכיוון שני אנחנו מציבים את '"`UNIQ--postMath-00000001-QINU`"' בסיס ומצבים צעד אחד
בשלב זה אנו מכניסים וקטור מבסיס B אך יכולים לבצע רק שלב אחד. מכיוון שני אנחנו מציבים את בסיס ומצבים צעד אחד

בסיס סדור של והבסיס סדור של ל-. כמו גם העתקה לינארית כך שהמטריצה מייצגת הינה: בנוסף נתון כי . מצא את

נמצא את :