אלגברה לינארית/קבוצת הפתרונות הפורשים מטריצה הם קבוצת העמודות של המטריצה

בפרק זה נחזור על טענה שהופיע במרחב העמודות, השורות והאפס, נפשט אותה ונדגימה:

טענה 5: יהי ו- תת קבוצה של . נרשום את העמודות באמצעות קבוצת הווקטורים נייצר מטריצה בגודל כך שנקבל אז

הכלה מכיוון א':

נניח כי למערכת קיים פתרון. נסמנו ב- . נבצע הצבה: אז

הכלה מכיוון ב':

נניח כי אז קיימים כך ש- כלומר ולכן מהווה פתרון של מערכת המשוואותדוגמה 1:

האם ?

כן, מפני שקיים פתרון למשוואה: אזי קיים פתרון המערכת

לחילופין, ניתן היה לרשום כלומר

נקבל כידוגמה 2: תהי . מצא מטריצה כך ש-

מפני ש- ואנו רוצים למצוא את קבוצת הפתרונות ששווה לאפס

מאחר ש- נקבל את שתי השוואות :

וגם

על כן נקבל כי המקדמים של הנעלים הינם כלומר