אלגברה לינארית/מרחב העמודות, השורות והאפס

בחלק זה נרענן ונחדד מושגים אשר הסברנו אום באופן פשטני בפרק פעולות במרחב R^n


הגדרה 1: מרחב השורות של המטריצה

תהי המטריצה אז מרחב השורות של A זהו המרחב הנפרש ע"י שורות המטריצה.

אם נסמן ב- את שורות המטריצה, אזי הן שורות המטריצה ומרחב השורות הוא .

מתוך תכונת כפל מטריצות והעובדה ש- span זה בעצם כל הצירופים הלינאריים של הוקטורים, אפשר לתאר את המרחב גם בצורה הבאה: או


הגדרה 2: מרחב העמודות של המטריצה

תהי המטריצה אז מרחב העמודות של A הוא המרחב הנפרש ע"י עמודות המטריצה.

אם נסמן ב- את עמודות המטריצה, אזי הן עמודות המטריצה A ומרחב העמודות הוא .

מתוך תכונת כפל מטריצות והעובדה ש- span זה בעצם כל הצירופים הלינאריים של הוקטורים, אפשר לתאר את המרחב גם בצורה הבאה: .

נראה כי מימד מרחב העמודות הוא תמיד מספר המשתנים התלויים במערכת (ראה מרחב האפס והמשפט אחריו).


הגדרה 3: מרחב האפס

מרחב האפס הוא מרחב כל הוקטורים שמאפסים את מטריצה כלומר, .


משפט 1: מימד מרחב האפס הוא מרחב העמודות (קבוצת הפתרונות הפורשים מטריצה הם קבוצת העמודות של המטריצה)

נראה כי מימד מרחב האפס הוא תמיד מספר המשתנים החופשיים במערכת .

הוכחה: כידוע, תמיד מספר המשתנים התלויים + מספר המשתנים החופשיים = מספר העמודות ולכן מתקבל:
משפט 2: