אנגלית/דקדוק/זמנים/Past Simple

שימוש עריכה

הזמן: Past Simple (נקרא לפעמים גם: simple past) הוא זמן עבר פשוט פעולה שהיתה ולא חוזרת על עצמה כלומר נגמרה past simple אשר מבטא פעולות שמתבצעות בעבר : אכלתי, עבדתי. .

שימוש דוגמא תרגום
אירוע בודד בעבר He took the money and ran הוא לקח את הכסף וברח
פעולה שגרתית בעבר (habits) I visited them every day for a year. ביקרתי אותם בכל יום במשך שנה
past state I knew how to fight even as a child. אני ידעתי איך להילחם בהיותי ילד.

צורות כתיב עריכה

הטית הפעלים : מילים בעבר מקבלות את הסיומת   על כללי הוספת ed

דוגמאות :

 1. הוא הלך, נרשום: He went .
 2. היא שחקה, נרשום: She played.
 3. רצתי, נרשום: I ran.
 4. היה לו שעון, נרשום: He had a clock.
 • יש מילים יוצאות דופן להן לא מוסיפים את הסיומת ed לרשימה לחץ כאן.

ביטוי זמן עריכה

בדרך כלל, בעבר פשוט ישנם ביטוי זמן החוזרים על עצמם.

ביטוי זמן תרגום
yesterday אתמול

last (Monday, week, month, year...)

ב(שני, שבוע,חודש, שנה) האחרון
 1. a week ago
 2. a long time ago
 3. many hours ago
 4. (number: two, three) days ago'
 5. several minutes ago
 1. שבוע קודם.
 2. לפני זמן רב.
 3. לפני שעות רבות.
 4. לפני (מספר: שנים, שלושה) ימים.
 5. לפני מספר דקות.

in (the years:1960-1970, the sixth centuret...)

בשנים 1960-1970/במאה השישית

שאלות עריכה

 1. משפטי שאלה