אנגלית/דקדוק/משפטי תנאי

מבנה משפט תנאי

עריכה

Conditionals (מעכשיו יקראו תנאיים) הם בעצם משפטי תנאי המתחילים עם If (אִם).

  • Conditional clause - התנאי אם המילה If
    • מציאות
    • אפשרי
    • תנאי בטל - לא מציאותי
  • main clause - ה"תוצאה"

תנאי אפס (zero conditional/general truths)

עריכה

תנאי בהווה כאשר שני הפעלים (בפסוקית התנאי ובמשפט הראשי) הם ב-simple present. הפעולה מתרחשת עכשיו או בדרך כלל ולכן התנאי אמיתי/ממשי. בעברית מתרגמים את שני הפעלים בעתיד.

מבנה

עריכה

דוגמאות

עריכה
If it rains I get wet, אם ירד גשם אני ארטב.

עתיד (ראשון)

עריכה

תנאי עתיד, הוא תנאי אשר מכוון לעתיד ויש פוטנציאל (possible condition; סיכוי גבוה) שהוא יתגשם.

מבנה

עריכה

דוגמאות

עריכה
1. If she wants, I will come along.

הווה (תנאי שני)

עריכה

תנאי הווה, הוא תנאי אשר מכוון להווה ויש ספק גדול אם יתגשם או שמתאר מצב היפותטי.

מבנה

עריכה
הערה: במקרה שאנו משתמשים בפועל: be נחליף אותו ל: were לכל הגופים בתנאי השני.

דוגמאות

עריכה
1. If you went to class, you wouldn't be bored

עבר (שלישי)

עריכה

תנאי עבר, הוא תנאי שמספר על מקרה שלא התקיים בעבר, אך יכול היה להתקיים (אם היה מתקיים בעבר).

מבנה

עריכה

דוגמאות

עריכה
1. If she had asked, I would have come.

אם היא הייתה שואלת (אבל היא לא שאלה), הייתי בא (בוודאות)

תנאי שני ושלישי מעורב

עריכה

סוג נוסף של משפט תנאי, הוא ערבוב בין תנאי 2 ותנאי 3. המשפט העיקרי הוא בזמן הווה ואילו, משפט התנאי בעבר. מתארים זמן בעבר שסיכוי התממשות שלו אינו אפשרי בעבר ובהווה.

מבנה

עריכה

דוגמא

עריכה

If you had looked at the map you wouldn't be lost.

אם היית מביט במפה (אבל הסיכוי שזה היה קורה מאוד נמוך) אז לא היית הולך לאיבוד (עם סיכוי התממשות נמוכה).

מקורות חיצונים

עריכה