אנגלית/מילון/אברים בגוף-תרגול


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.תרגום

עריכה

תרגם את המילים הבאות:

 1. belly
 2. head
 3. back
 4. body
 5. eyebrows
 6. nose
 7. foot
 8. hand
 9. organ
 10. ear
 11. skin
 12. mouth
 13. flesh
 14. face
 15. eye
 16. back
 17. muscle
 18. finger
 19. nail