בפרק זה תמצאו מילים בסיסיות באנגלית, מחולקות לנושאים שונים.

תוכן עניינים
 1. תארים
 2. פעלים
 3. צבעים
 4. משפחה
 5. בעלי חיים
 6. מקומות
 7. ימי השבוע
 8. מספרים (Countable and uncountable nouns)
 9. מאכלים
 10. בגדים
 11. כלי בית וחדרים
 12. כלי מטבח
 13. אברים בגוף
 14. שעון
 15. חדרים
 16. מילות יחס
 17. מילות קישור
 18. מזון בסיסי
 19. כלי כתיבה