אנגלית/מילון/פעלים

פועל (verb)

לפנכם רשימת פעלים בסיסית באנגלית. רשימה זו מופיעה בשם הפעולה או גוף ראשון בזמן הווה.

המילה באנגלית פרוש
Need צריך
Want רוצה
Run רץ
Have יש
Play לשחק
Do לעשות
Fix לתקן
Stay להשאר
Finish לסיים
Write לכתוב
Read לקרוא
Go ללכת
Say לומר
Talk לדבר
Try לנסות
See לראות
Love אוהב
Like מחבב

באנגלית, בניגוד לעברית, על פי רוב לא מטים את הפועל לפי הגוף. במילים אחרון אין הבדל בצורת הפועל:

  • I see (אני רואה)
  • You see (אתה רואה)
  • We see (אנחנו רואים).

כן מטים את הפועל על פי הזמן, זאת נלמד בהמשך.