אנגלית/תחביר/נושא

נושא (Subject) הוא רכיב בסיסי ליצירת משפט. בלעדיו אין משפט.

הנושא הוא מי שמדברים עליו במשפט, לדוגמה, שירה היא תלמידה מצטיינת.

יכולים להיות סוגים שונים של נושאים במשפט אך כולם שמות.

בדוגמה שלנו שירה היא שם פרטי אך ניתן להציב שם אחר, למשל את שם העצם, הנערה היא תלמידה מצטיינת.

במילים אחרות, אחד התפקידים של שמות עצם הוא נושא.

בפרק הבא נכיר קבוצה חדשה של שמות עצם : כינוי גוף.