אנליזה נומרית/גזירה נומרית/גזירה באמצעות הפרשים קדמיים

נמצא שני קירובים ראשונים על פי הפרשים קדמיים באמצעות הקשרים בין האופרטורים שפיתחנו.

נגזרת ראשונה עריכה

קירוב לינארי:

 

קירוב ריבועי:

 
 

קירוב משולש:

 

נגזרת ראשונה בנקודת ביניים עריכה

נפתח תחילה ביטוי עבור הנגזרת:

 

נשתמש בקשר:

 

ונקבל:

 
 

נגזרת שנייה עריכה

 
 
 

קירוב לינארי:

 

קירוב ריבועי: