אנליזה נומרית/גזירה נומרית

גזירה נומרית עוסקת במציאת קירובים לנגזרת של פונקציה אשר נתונה בנקודות בדידות בלבד.

קירוב ראשון לנגזרת


הפרק הקודם:
אינטרפולציה: מינימום ריבועים
גזירה נומרית הפרק הבא:
אינטגרציה נומרית