אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 1

האלפבית

עריכה

1. האלפבית של אספרנטו מורכב מהאותיות הבאות:

Ff Ee Dd Ĉĉ Cc Bb Aa
Ĵĵ Jj Ii Ĥĥ Hh Ĝĝ Gg
Rr Pp Oo Nn Mm Ll Kk
Zz Vv Ŭŭ Uu Tt Ŝŝ Ss

כאשר אין אפשרות טכנית להקליד את האות עם ה"כובעון", אפשר לכתוב אותה גם כצירוף של האות ללא הכובעון ואחריה האות האנגלית x, שאיננה בשימוש בשפה. כך, לדוגמא, האות ĉ תיכתב כצירוף cx, האות ĝ כצירוף gx, וכן הלאה. בטקסטים מסויימים נוהגים להחליף את האות x באות h, כלומר ch, gh, hh וכו'

עיצורים

עריכה

2. את העיצורים של האלפבית מבטאים בצורה הבאה (ללא יוצא מן-הכלל):

b כמו ב דגושה (בּ) במילה "בּית" l כמו ל
c כמו צ m כמו מ
ĉ כמו צ' במילה "צ'ק" n כמו נ
d כמו ד p כמו פ דגושה (פּ) במילה "פּרה"
f כמו פ רפה (פֿ) במילה "תפר" r כמו ר לשונית מתגלגלת
g כמו ג s כמו ס
ĝ כמו ג' במילה "ג'ק" ŝ כמו ש
h כמו ה במילה "היסטוריה" t כמו ת
ĥ כמו כ רפה (כֿ) במילה "בכור" ŭ כמו u קצרה במילה האנגלית "out" (אַאוּט)
j כמו י במילה "ים" v כמו ב רפה (בֿ) במילה "חבר"
ĵ כמו ז' במילה "ז'רגון" z כמו ז
k כמו כ דגושה (כּ) במילה "סכּין"

תנועות

עריכה

3. את התנועות של האלפבית מבטאים בצורה הבאה:

a כמו פתח
e כמו צירי
i כמו חיריק
o כמו חולם
u כמו שורוק

שמות האותיות

עריכה

4. את התנועות מכנים על פי הצליל שלהן (2). שמות העיצורים הם bo, co, ĉo, do, וכן הלאה. משתמשים בשמות כאשר מדברים על האותיות עצמן, כאשר מאייתים מילה (bo, i, ro, do, o - birdo) או כאשר קוראים בקול ראשי תיבות (ראשי התיבות k.t.p [=וכו'] ייקראו בקול "ko to po").

דו-תנועה (דיפתונג)

עריכה

5. דו-תנועה היא צירוף של שתי תנועות שמבטאים אותן יחד. את הדו-תנועות מבטאים בצורה הבאה:

aj כמו במילה "שַי"
ej כמו ה"אי" במילה "אֵיפה"
oj כמו ה"וי" במילה "נוֹי"
uj כמו ה"וי" במילה "שינוּי"
הצירוף אינו מקובל בעברית. יש לבטאו כמו פתח ואחריה שורוק קצרה מאוד
הצירוף אינו מקובל בעברית. יש לבטאו כמו צירי ואחריה שורוק קצרה מאוד

רצף של עיצורים

עריכה

6. בכל מקרה בו יש רצף של עיצורים, יש לקרוא כל עיצור בנפרד. במילה knabo יש לבטא את ה-k וה-n בנפרד, ובמילה scienco יש לבטא את ה-s וה-c בנפרד (סצי-אן-צו). גם במקרה של אותיות כפולות - יש לקרוא כל אחת מהאותיות בנפרד, למשל את המילה ellasi יש לבטא el-la-si.

הברות

עריכה

7. מספר ההברות במילה נקבע על-פי מספר התנועות והדו-תנועות שיש בה.

8. כדי לחלק את המילה להברות, יש לזהות את כל התנועות והדו תנועות שמופיעות במילה. כל אחת מהן תהפוך להברה אחת. כל אחד מהעיצורים יש לחבר לתנועה שאחריו או לפניו, על פי הכללים הבאים (הערת המתרגם: בספר המקורי ניתנו מספר כללים לאופן שבו יש לחבר את העיצורים לתנועות, אבל בדיקדוק המודרני נוטים להמעיט בחשיבות של אופן ההתאמה של העיצורים לתנועות).

א. עיצור המופיע מיד לפני התנועה, יש לחבר לתנועה שאחריו.
ב. אם העיצור הזה הוא l או r (ורק אלו!) ולפניו יש עיצור נוסף, יש לחבר את העיצור הנוסף הזה לתנועה שאחרי ה-l או ה-r.
ג. כל יתר העיצורים שנותרו לא מחוברים יש לחבר לתנועה שלפניהם, למעט עיצורים בראש המילה אותם יש לחבר לתנועה הראשונה.

דוגמאות:

  • pa-no, be-la: שתי תנועות עם עיצור בודד לפני כל תנועה שמתחבר לתנועה שאחריו (א).
  • a-e-ro: שלוש תנועות, עם עיצור בודד שמתחבר לתנועה שאחריו (א).
  • sank-ta: שתי תנועות. ה-t וה-s מתחברים, כל אחד, לתנועה שאחריו (א). יתר העיצורים (n ו-k) מתחברים לתנועה שלפניהם (ג).
  • sus-pek-ti: שלוש תנועות. ה-s הראשונה, ה-p וה-t מתחברים, כל אחד, לתנועה שאחריו (א). יתר העיצורים (ה-s השניה וה-k) מתחברים, כל אחד, לתנועה שלפניו (ג).
  • deks-tra: שתי תנועות. ה-d מתחבר ל-e שאחריו (א). ה-r מתחבר ל-a שאחריו (א) אבל כיוון שלפניו מופיע עיצור נוסף (t+r) אז גם הוא מתחבר ל-a שאחריו (ב). יתר העיצורים (k ו-s) מתחברים לתנועה שלפניהם (ג).
  • ska-to-lo: שלוש תנועות. שלושה עיצורים (t, k ו-l) שמתחברים, כל אחד, לתנועה שאחריו (א). ה-s בתחילת מילה מתחברת לתנועה הראשונה (ג).

כללים נוספים:

  • תחילית של מילה תופרד משאר המילה ותיחשב הברה נפרדת: dis/meti ,mal/akra
  • במילים מורכבות יש להתייחס לכל רכיב כאל מילה נפרדת: ĉef/urbo, sun/ombrelo

ההטעמה

עריכה

9. במילים בעלות כמה הברות, יש להגות את המילה עם ההטעמה על ההברה הלפני אחרונה: tab-lo, ag-rab-la, sus-pek-ti.

תרגיל קריאה

עריכה

יש לקרוא בקול רם את המילים הבאות:

afero trairi najbaro aero hodiaŭ pacienco
centono ĉielo samideano treege obei
obeu Eŭropo gvidi ĝojo ĉiujn justa
ĝuste juĝi ĵaŭdo lingvo knabo larĝa
pagi kvieteco ekzemplo ellerni fojo krajono
forrajdi kuirejo ĉevalejo sankteco scio nescio
edzo meze duobla ŝipo ŝarĝi poŝo
svingi sklavo palaj ŝafaĵo atmosfero monaĥo
geometrio laŭdi vasta eksplodi senĉesa sensencaĵo
malluma arbaranoj manĝo freŝa aŭskulti daŭri

הערות ותוספות

עריכה
  • דורון מודן: אין צורך להסתבך עם כללי החלוקה להברות, שהיא חסרת משמעות במציאות. מה שאנחנו חשים זה שיא ההברה, שנמצא בתנועה. העיצורים נמצאים בשולי ההברה, בין השיאים, ואין הבדל ממשי בין חלוקה כזאת ku-le-ro או כזאת kul-er-o. לפיכך, הכלל היחיד שיש לזכור הוא שההטעמה נעשית על התנועה הלפני אחרונה של המילה. כל היתר הוא מלאכותי, ועל כן מיותר.
  • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה. תודה!


לדף השער שיעור 2 >>>