אספרנטו/הדקדוק השלם

הקדמה

עריכה

ברוכים הבאים! הויקיספר "אספרנטו - הדקדוק השלם" מאפשר לך ללמוד בצורה מקיפה ביותר את הדקדוק של שפת אספרנטו ב-60 פרקים קצרים המלווים בתרגילים וקטעי קריאה. הספר מתאים הן ללימוד עצמי והן כחומר עזר בקורסים ללימוד אספרנטו.

ויקיספר זה מבוסס על הספר הקלאסי A Complete Grammar of Esperanto שנכתב על-ידי פרופ. איבי קלרמן ריד בשנת 1910. הגרסה החדשה של הספר, באנגלית, ניתנת להורדה חינמית מפרוייקט גוטנברג, מיזם ליצירת ספרייה ממוחשבת חופשית באינטרנט.

תודה מיוחדת שלוחה לחברי פורום "אספרנטו, שפה ותרבות" של אתר "תפוז" על עזרתם המבורכת בתרגום הספר ובמיוחד לאלדד (מנהל הפורום), שאול שמר, דורון מודן, תום, ועוד רבים וטובים שעזרו, תרמו ולא פחות חשוב – עודדו.


 

שימו לב:

התשובות לתרגילים, שמופיעות בסוף כל פרק, אינן חלק מהטקסט המקורי באנגלית. יש לקחת אותן בערבון מוגבל ולהתייחס אליהן כהצעה לפתרון בלבד.


 

עכשיו תורכם:

כדי לשמור על תאימות לספר המקורי אנא אל תשנו את הטקסט של השיעור עצמו, למעט תיקון של טעויות או שיבושים שנפלו במהלך התרגום. בסוף כל פרק ישנה פיסקה שמיועדת להערות ותוספות. אתם מוזמנים להוסיף לשם ככל העולה על רוחכם ולתרום, בכך, להעשרת הספר. תודה!

רשימת השיעורים

עריכה
שיעור 1: האלף-בית, ההטעמה, חלוקה להברות
שיעור 2: שם עצם, תואר השם, פעלים בהווה.
שיעור 3: ריבוי, אוגד.
שיעור 4: מושא ישיר, ne: לא, kaj: גם...וגם
שיעור 5: שם הפועל, משלים פועל, ĉu: האם , nek: לא...ולא
שיעור 6: כינויי גוף, הטיית פעלים.
שיעור 7: פעלים בעבר, מילות יחס, כינוי גוף כמושא ישיר
שיעור 8: כינוי חוזר (רפלקסיבי), פועל חוזר
שיעור 9: כינויי שייכות
שיעור 10: משפט שמתאר תנועה, שייכות מרומזת
שיעור 11: de, משפט חסר, משפט ייחוד, מילות חיבור
שיעור 12: ke: דיבור עקיף, oni, פעלים בעתיד
שיעור 13: tiu, מילים ממין נקבה
שיעור 14: ĉi tiu, ties, per, הסופית il
שיעור 15: tia, תואר הפועל, התחילית mal
שיעור 16: tie, kun, התחילית for
שיעור 17: tiam, pli/plej, פעלי הדיבור, kun כתיאור אופן
שיעור 18: tial, malpli/malplej, multe, ol, הסיומת e
שיעור 19: ju/des, inter, pro, צירופי מילות יחס/תארי פועל
שיעור 20: tiel, מילות יחס לתיאור זמן
שיעור 21: ביטויי זמן, por
שיעור 22: ביטויי זמן (המשך), da: של
שיעור 23: da: כמות של, tiom, ke
שיעור 24: kiu, kies, בינוני פעיל בהווה, הווה ממושך, הסופית ej
שיעור 25: kia, עבר/עתיד ממושך, מילות ברכה, koni/scii
שיעור 26: kie, בינוני פועל בעבר, גזירת תא' פועל, הסופית eg
שיעור 27: kiam, הווה מושלם, ĉe, fojo, שם רשמי, הסופית ar
שיעור 28: kial, שם פועל כנושא, loĝi/vivi, הסופית ul
שיעור 29: kiel, עבר נשלם, מספרים (1), ביטויי כמות
שיעור 30: kiom, תארים במשפט חסר, מספרים (2), הסופית an
שיעור 31: כינויי זיקה kiu/kies, עתיד מושלם, מספרים סידוריים
שיעור 32: כינויי זיקה kia/kie, בינוני פועל בעתיד, הסופית ind
שיעור 33: כינויי זיקה kiam/kiel, מספר כשם עצם וכתואר הפועל, גזירת מילים ממילות יחס
שיעור 34: מילות יחס כתחיליות, צורות פניה, הסופית ebl
שיעור 35: כינוי זיקה kiom, בינוני סביל בהווה, שברים, הלחמת תארים
שיעור 36: הווה סביל, גזירת מילים מתארי פועל, הסופית ist
שיעור 37: ĉiu/ĉies, מילים מורכבות, הסופית po
שיעור 38: ĉia, עבר ממושך סביל, הדדיות, הסופית uj
שיעור 39: ĉie, עתיד ממושך סביל, הרכבת תכונות, מה השעה, הסופית obl
שיעור 40: ĉiam, ĉial, בינוני סביל בעבר, הווה מושלם סביל, laŭ, הסופית em
שיעור 41: ĉiel, ĉiom, עבר נשלם סביל, עתיד מושלם סביל, עשוי מ..., הסופית el
שיעור 42: בינוני סביל בעתיד, צורות זמן עתיד סביל, ה' הידיעה לפני מושג כללי, הסופית ec
שיעור 43: iu/ies, גזירת שם עצם מצורת הבינוני, התחילית ek, הסופית id
שיעור 44: ia/ie, יחסת הנומינטיב
שיעור 45: iam/ial, הסופית ig, הדגשה על ידי ja
שיעור 46: iel/iom, הסופית ad, השימוש ב-mem
שיעור 47: neniu/nenie, צורת הבינוני כתואר הפועל, התחילית re
שיעור 48: nenia/nenie/neniam, jen, הסופית aĵ
שיעור 49: nenial/neniel/neniom, הסופית iĝ
שיעור 50: kio/ĉio/tio/io/nenio, קורלטיבים - סיכום, ajn, הסופית ing
שיעור 51: ambaŭ, ig/iĝi, תנאי עובדתי
שיעור 52: צורת התנאי של הפועל, התחילית dis
שיעור 53: תנאי הפוך לעובדות, devi, sen
שיעור 54: משפטי תנאי – סיכום, kvazaŭ, הסופית estr
שיעור 55: צורת הציווי של הפועל, moŝto
שיעור 56: ציווי – משפטים מורכבים, je, הסופית op
שיעור 57: פסוקית תכלית, שימושים נוספים באקוזטיב, סיכום צורות הפועל, הסופית um
שיעור 58: רשות/יכולת, מילות קריאה, התחילית ge, הסופית aĉ
שיעור 59: הקדמת כינוי שם לפועל, הפיכת פועל עומד לפועל יוצא, הסופית er, התחיליות bo ו-duon, תכתובות
שיעור 60: הפיכת פועל יוצא לפועל עומד, השמטת סיומות, התחילית eks, התחילית pra, הסופיות ĉj/nj, מידות ומשקולות, קיצורים