אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 10

משפט שמתאר תנועה

עריכה

46. כשהפועל במשפט מתאר תנועה, המילה שמציינת את הכיוון של התנועה תקבל את הסיומת n.

 • Li iris ĝardenon = הוא הלך לגינה (=תנועה מהמקום הנוכחי שלו לכיוון הגינה)
 • La viro iros urbon = האיש ילך לעיר.

47. הכלל הזה תקף גם במקרים שבהם נעשה שימוש במילת יחס שמקשרת בין הפועל לבין כיוון התנועה, למעט אחת ממילות היחס al, ĝis, או tra, שהן מילות יחס מובהקות של תנועה.

 • Li estis en la ĝardeno, kaj kuris en la domon = הוא היה בגינה, ורץ לתוך הבית
 • Ĝi ne estas sur la tablo, ĝi falis sur la plankon = הוא לא על השולחן, הוא נפל על הרצפה (=תנועה מהשולחן לכיוון הרצפה)
 • Li falis sub la tablon ĝis la planko = הוא נפל מתחת לשולחן לעבר הרצפה
 • Mi iris tra la domo en mian ĉambron = הלכתי דרך הבית לתוך חדר שלי.

שייכות מרומזת

עריכה

48. במשפטי שייכות שבהם השייכות ברורה מאליה נוהגים, בעברית ובשפות אחרות, להשמיט את כינוי השייכות. במשפט "אמא קנתה לי מתנה" הושמטה המילה "שלי" ("אמא שלי קנתה לי מתנה") כי השייכות ברורה מאליה, כמו גם במשפט "שטפתי את הפנים" (שהיא דרך מקוצרת לומר "שטפתי את הפנים שלי"). באספרנטו, מחליפים במקרים כאלה את כינוי השייכות בה-הידיעה. את כינויי השייכות המפורש משאירים, במקרים כאלה, רק לצורך הדגשה.

 • Mi lavas la vizaĝon = אני שוטף את הפנים (שלי).
 • Li skuas la kapon = הוא מנענע את הראש (שלו)
 • La patro estas alta = אבא (שלי) גבוה.
 • Mi donis ĝin al la patro = נתתי את זה לאבא (שלי).

אוצר מילים

עריכה
מילות יחס trans = מעבר

שמות עצם korpo = גוף kapo = ראש kolo = צוואר
nazo = אף urbo = עיר frato = אח
arabo = ערבי kamelo = גמל

תארי שם tuta = השלם/במלואו varma = חם

שמות פועל meti = לשים/להניח puŝi = לדחוף

תארי פועל baldaŭ = תוך זמן קצר nur = רק

קטע קריאה: הערבי והגמל

עריכה

Arabo sidis en sia domo en la urbo. Apud domo trans la strato li vidis kamelon. La kamelo iris trans la straton ĝis la pordo, kaj diris al la arabo, "Frato, mi ne estas varma, mi volas meti nur la nazon en vian varman domon". La arabo skuis la kapon, sed la kamelo metis la nazon tra la pordo en la ĉambron.

La kamelo komencis puŝi sian tutan vizaĝon en la domon. Baldaŭ li havis la kapon ĝis la kolo en la domo. Post la kapo iris la kolo en ĝin, kaj baldaŭ la tuta korpo estis en la domo.

La arabo estis kolera, ĉar li ne volis havi tutan kamelon en sia domo. Li kuris al la kamelo, kaptis lin, tenis lin, kaj diris, "Frato, vi volis meti nur la nazon en mian domon. La ĉambro ne estas granda sed ĝi estas la mia, kaj mi preferas sidi en ĝi".

"Via diro estas bona", diris la kamelo, "via domo ne estas granda, sed ĝi estas varma, kaj mi preferas kuŝi en ĝi. Mi donos al vi mian arbon trans la strato. Ĉu vi ne volas iri sub la arbon?" Kaj la kamelo puŝis la arabon de lia domo en la straton de la urbo.

La kamelo nun trovis sin en varma ĉambro, sed la juna arabo staris trans la strato kaj ne estis varma.

משפטים לתרגום

עריכה
1. החתול רץ מעבר לרחוב.
2. מעבר לרחוב הוא מצא דרור.
3. הוא תפס את הציפור, אבל התחיל לרחוץ את הפנים שלו, והדרור עף לקן.
4. הלכתי לתוך הגן, עד העץ הגדול.
5. לא החזקתי את הספר שלי, והוא נפל על הרצפה.
6. הוא החל ליפול מתחת לשולחן, אבל החזקתי אותו
7. אחי דחף את הספרים לתוך הקופסה שלהם, והניח אותה (=את זה) על השולחן.
8. הלכנו אתמול לעיר ו(נכנסנו) לתוך בית יפה.
9. הערבי נענע את ראשו ואמר "לא".
10. אבל הגמל התחיל ללכת דרך הדלת.
11. לא נראה שהאמירה שלו הפתיעה את הגמל.
12. הגמל דחף את הראש והצוואר שלו, ותוך זמן קצר כל הגוף שלו היה בבית החם.
13. הוא רצה להכניס (=לשים) רק את האף שלו לתוכו (=לתוך הבית).
14. הערבי היה כעוס, כי הוא (=הגמל) דחף את עצמו לתוך הבית.
15. הוא אמר: "אחי, הבית הוא שלי, ואני לא רוצה (שיהיה לי) אותך בתוכו"
16. אבל זמן קצר אחרי האמירה, כל הגמל היה בתוך הבית.
17. הוא דחף את הערבי הצעיר לתוך הרחוב.
18. הוא הלך מעבר לרחוב ועמד על העשב מתחת לעץ.


הערות ותוספות

עריכה
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!

במשפט 7 השתמשו בכינוי הגוף החוזר si לספרים, אבל si חוזר רק על נושא המשפט, אין נושא המשפט כאן הוא אחי? ואז משמעות המשפט באספרנטו היא - ״אחי הכניס את הספרים לקופסא שלו״.

בחלק האחרון - משפטים לתרגום - במשפט 12, המילה "ראש" תורגמה בטעות ל- korpo במקום kapo


<<< שיעור 9 לדף השער שיעור 11 >>>