אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 12

דיבור עקיף (ke)

עריכה

53. דיבור עקיף היא צורת ניסוח שבה דברים נמסרים בעקיפין, כדוגמת "אני מאמין ש..." "הוא חשב ש..." "ידעתי ש..." "האמנתי ש...". משפט שמנוסח בדיבור עקיף מורכב ממשפט עיקרי ופסוקית מושא, וביניהם תופיע מילת שיעבוד שמחברת בין שני חלקי המשפט. באספרנטו, החיבור בין פסוקית המושא והמשפט העיקרי נעשה על ידי מילת היחס ke.

  • Davido diras ke vi venis hieraŭ = דוד אומר שבאת אתמול.
  • Ŝi opinias ke estas mono en la sako = היא סבורה שיש כסף בתיק.

כינוי הגוף הסתמי oni

עריכה

54. במשפטים שבהם הנושא איננו מוגדר באופן ספציפי, כדוגמת "ידוע ש...", "אומרים ש...", "כפי שאפשר לראות..." וכו', משתמשים בכינוי הגוף הסתמי oni.

  • Oni diras ke li estas riĉa = אומרים שהוא עשיר.
  • Oni vidas ke ili estas amikoj = רואים שהם חברים.
  • Mi opinias ke oni ŝatas lin = לדעתי, (=אני סבור ש...) מחבבים אותו.
  • Oni diris al mi ke estas sablo en la dezerto = אמרו לי שיש חול במדבר.
  • Oni opinias ke ŝi estas feliĉa = סבורים שהיא מאושרת.
  • ?Ĉu oni vidis nin en la ĝardeno = האם ראו אותנו בגינה?

פעלים בעתיד

עריכה

55. פועל שמתאר פעולה או מצב שאמורים להתקיים בעתיד יקבל את הסיומת os.

דוגמא להטיית הפועל esti בזמן עתיד:

גוף יחיד יחידה רבים רבות
ראשון Mi estos Ni estos
שני Vi estos
שלישי Li estos Ŝi estos Ili estos

אוצר מילים

עריכה
מילות יחס kontraŭ = מול, נגד

שמות עצם vento = רוח pluvo = גשם vetero = מזג האויר
ventoflago = שבשבת greno = דגן (חיטה, שעורה, וכו')

תארי שם suda = דרום/דרומי orienta = מזרח/מזרחי norda = צפון/צפוני
nova = חדש okcidenta = מערב/מערבי

שמות פועל aŭdi= לשמוע blovi = לנשב (רוח) opinii = לחשוב/לסבור
velki = לקמול montri = להורות/להצביע על...

קטע קריאה: השבשבת

עריכה

Estis varma vetero. La suno brilis, kaj orienta vento blovis. Tamen la nova ventoflago sur la domo diris al si, "La orientan venton mi ne ŝatas. Mi preferas okcidentan venton".

La vento okcidenta aŭdis la diron kaj ĝi venis kontraŭ la ventoflagon. Pluvis kaj pluvis, kaj oni estis kolera kontraŭ la ventoflago, ĉar ĝi montras okcidentan venton. Ĝi diris, "Pluvas nun, sed la greno en la kampoj bezonos sekan veteron. Oni estos kolera kontraŭ mi, ĉar mi montras okcidentan venton."

La suda vento aŭdis la ventoflagon, kaj baldaŭ venis. Ĝi ne estis forta, sed ĝi estis seka kaj agrabla vento, kaj ne portis pluvon. La viroj, virinoj, kaj junaj infanoj volis trinki, sed ili ne havis akvon. La greno kaj la floroj velkis, kaj la frukto ankaŭ falis.

La nova ventoflago diris, "Oni estos kolera kontraŭ mi, ĉar ne pluvas. Oni opinios ke, ĉar mi montras sudan venton, la frukto falas, kaj la greno kaj floroj velkas. Mi ŝatas montri nek okcidentan nek sudan venton!"

Norda vento aŭdis kaj venis al la ventoflago. La vetero ne estis agrabla, kaj la virinoj kaj la junaj infanoj ne estis varmaj.

Neĝis, kaj oni estis kolera. Oni diris "La greno kaj la frukto bezonas varman veteron, sed hodiaŭ neĝas. Ni preferas la orientan venton. Ni havis ĝin, antaŭ la norda, la suda, kaj la okcidenta ventoj. La ventoflago ne estas fidela amiko al ni. Ĝi ne montras bonajn ventojn, kaj ni volas rompi ĝin!"

Oni kuris al la domo, kaptis la novan ventoflagon, kaj ankaŭ rompis ĝin. Ĝi falis, kaj kuŝis sur la vojo antaŭ la domo.

משפטים לתרגום

עריכה
1. אומרים שהרוח המזרחית תהיה יבשה.
2. השבשבת מורה עכשיו על כך שרוח דרומית נעימה נושבת.
3. אנשים יכעסו על (=כלפי) השבשבת, כי היא מורה (על) רוח צפונית.
4. רוח צפונית איננה חמה, אבל הדגן והפירות יזדקקו לרוח חמה.
5. ירד שלג, ולילדים הצעירים לא היה חם, כי נשבה רוח צפונית.
6. אנשים יעדיפו רוח דרומית, אבל רוח מערבית תביא (=תשא) גשם.
7. האם מוצאים כסף במדבר?
8. האם אתה חושב שהוא בתוך הבית?
9. אומרים שהוא ברחוב (=על הרחוב).
10. סוברים שגמל הוא חבר נאמן.
11. אמרו לי שלגמל יש גוף רחב וצוואר ארוך.
12. רואים שזה לא יפה.
13. אנשים לא אוהבים לשתות מים חמים.
14. עם זאת, אנחנו נשתה מים חמים בעיר.
15. היה מזג אויר יפה אתמול, אבל גם היום יש לנו מזג אויר טוב.
16. אני חושב שרוח חמה תנשב בקרוב.
17. לחבר שלי יש בית חדש יפה.


הערות ותוספות

עריכה
  • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 11 לדף השער שיעור 13 >>>

שאול שמר : התרגומים לתוארי השם בשיעור צריכים להיות תוארי שם בלבד, לא שמות עצם. suda פירושו "דרומי", לא "דרום". שאול שמר : opinii פירושו "להיות בדעה", "לסבור". לחשוב = pensi