אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 39

תואר הפועל ĉie

עריכה

182. תואר הפועל ĉie פירושו "בכל מקום". במקרה שהתנועה היא "לכל מקום" תתווסף הסיומת n (121) ותתקבל המילה ĉien.

 • Oni trovas tiajn virojn ĉie = אנשים כאלה מוצאים בכל מקום.
 • Li iris ĉien, kie mi estis estinta = הוא הלך לכל מקום שבו הייתי.
 • Mi vidas lin ĉie, kien mi iras = אני רואה אותו בכל מקום שאליו אני הולך.

עתיד ממושך סביל

עריכה

183. צורת הזמן המורכבת שמתקבלת מצירוף הפועל estos + בינוני סביל בזמן הווה (סיומת ata) נקראת "עתיד ממושך סביל". היא משמשת כדי לתאר מצב בנקודת זמן עתידית כלשהי, ולציין שפעולה או מצב כלשהו יפעלו על נושא המשפט באותה נקודת זמן.

 • Mi timas ke kiam li metos la glason, ĝi estos rompata = אני חושש שכשהוא יניח את הכוס היא תשבר.

הרכבת תכונות

עריכה

184. ניתן להרכיב תכונה שקשורה במאפיין של שם עצם כלשהו על ידי הלחמת השורש של תואר השם + השורש של שם עצם + הסיומת a.

 • belbrova = bela + brovo = בעל גבות יפות
 • longnaza = longa + nazo = בעל אף ארוך
 • bonintenca = bona + intenco = בעל כוונות טובות
 • kvarpieda = kvar + piedo = בעל ארבע רגליים
 • dumana = du + mano = בעל שתי ידיים
 • ruĝhara = ruĝa + haro = אדמוני

מה השעה?

עריכה

185. הביטוי Kioma horo estas פירושו "מה השעה?". התשובה תנוסח בצורה הבאה:

 • Estas la dua horo = השעה שתיים
 • Estas la tria kaj kvin minutoj = השעה שלוש וחמש דקות.
 • Estas la oka kaj kvardek kvin = השעה שמונה ארבעים וחמש.
 • Estas unu kvarono antaŭ la naŭa = השעה רבע לתשע

צורות נוספות:

 • Je kioma horo vi venos = באיזו שעה אתה בא?
 • Ni iris je la sesa kaj duono = הלכנו בשש וחצי

הסופית obl

עריכה

186. הסופית obl משמשת ליצירת כפולות של מספרים.

 • duoblo = כפול (ש"ע)
 • duobla = כפול
 • duoble = פעמיים
 • trioble du estas ses = שלוש פעמים שתים הם שש.

אוצר מלים

עריכה
מילות יחס preter = מעבר ל...

שמות עצם bileto = כרטיס cendo = סנט giĉeto = אשנב
vagono = קרון vagonaro = רכבת stacio = תחנה
valizo = מזוודה esprimo = הבעה/ביטוי horloĝo = שעון

שמות פועל pagi = לשלם telefoni = לטלפן

קטע קריאה: בתחנה

עריכה

Du bonkoraj (184) amikoj miaj loĝas en la urbo Boston. Ni reciproke konas nin de antaŭ ses jaroj. Mi estis duoble ĝoja hieraŭ kiam mi ricevis leteron de ili, ĉar en tiu ili petis de mi baldaŭan viziton.

Tial mi telefonis hieraŭ posttagmeze (אחה"צ) al la stacidomo, por demandi je kioma horo foriros la vagonaro al Boston. Oni respondis per la telefono ke la vagonaro foriros je la tria kaj tridek kvin. Tuj poste mi enmetis kelkajn vestojn en mian jam preskaŭ eluzitan valizon, kaj faris ĉiujn preparojn por la mallonga vojaĝo.

Je la dua horo, tuj post la tagmanĝo, mi marŝis stacidomon. Survoje mi eniris butikon kaj aĉetis paron da novaj gantoj. Kiam mi eniris la stacidomon, mi kuris preter la aliaj personoj al la giĉeto kie biletoj estas vendataj. Mi diris al la sinjoro ĉe la giĉeto "Mi deziras bileton al Boston. Kiom estos necese pagi?" La brunokula sinjoro respondis "Tia bileto kostos dolaron dudek cendojn." Mi puŝis tiom da mono tra la giĉeto, kaj tuj ricevis la bileton, kiun la sinjoro jam havis en la mano.

Tiam mi iris proksimen de la pordego tra kiu oni estos enlasata al la vagonaro. "Kiom da tempo antaŭ la foriro de la vagonaro al Boston?" mi demandis al la gardisto. Li laŭtvoĉe respondis "Nur sep minutojn. Ĉu vi ne vidas tiun horloĝon?" Mi ne estis rimarkinta la horloĝon, tial mi almetis la montrilojn de mia poŝhorloĝo (שעון כיס) por montri la saman horon.

Mi estis multe tuŝata de ĉiaj bonintencaj personoj kurantaj ĉien preter mi, kaj puŝantaj unu la alian. Fine oni malfermis la pordegon. Mi kaj la ceteraj personoj rapidis al la vagonaro kaj kiel eble plej baldaŭ eniris ĝin.

משפטים לתרגום

עריכה
1. בגלל הבקשה של חבר שלי, שאבא שלו נפטר לפני זמן מה, ביקרתי אותו בשבוע שעבר (la antaŭan).
2. האנשים הנוספים של המשפחה שלו לא היו בבית.
3. טלפנתי כדי לשאול באיזו שעה הרכבת יוצאת (=עוזבת).
4. אמרו לי (54) שהיא תצא ב-4:27.
5 .שמתי מספיק כסף בארנק שלי, ונשאתי (kunportis) מזוודה שלתוכה הכנסתי כמה בגדים.
6. כשנכנסתי לתחנה, רצתי מעבר לאנשים האחרים לאנשב וביקשתי כרטיס לבוסטון.
7. מוכר הכרטיסים אמר "שני דולאר ו-40 סנט".
8. לא יכלתי לדמיין מדוע צריך לשלם כל כך הרבה, אבל מיד דחפתי סכום כזה של כסף דרך האשנב, וקיבלתי את הכרטיס.
9. אז הסתכלתי בשעון שלי והלכתי סמוך לשער.
10. השומר בעל השיער החום שהוביל את האנשים לרכבות אמר: "אנשים שיכנסו דרך השער לפני שהרכבת מגיעה יענשו בחומרה".
11. כולנו עמדנו ליד השער הכפול.
12. כל הרכבות דומות אחת לשניה, וטוב יותר לפעול כפי שהשומר מבקש.


הערות ותוספות

עריכה
 • דורון מודן: [תרגיל 8] במקום kial estas necese pagi מקובל מאד גם לומר kial necesas pagi, וזאת לטובת הקיצור.
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 38 לדף השער שיעור 40 >>>