אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 14

מילים בינלאומיות

עריכה

אספרנטו אימצה מילים בינלאומיות רבות, תוך התאמת האיות שלהן לכללים שנהוגים באספרנטו.

telefono טלפון
maŝino מכונה
teorio תאוריה

התחילית bo

עריכה

התחילית bo משמשת לגזירת מילים שמציינות קשר משפחתי שנוצר ע"י נישואין.

bofrato גיס
bofratino גיסה
bopatro חם/חותן (אבי האישה או הבעל)
bogepatroj חם/חמה חותן/חותנת

התחילית dis

עריכה

התחילית dis משמשת לגזירת מילים שמציינות תנועה או היפרדות בכמה כיוונים בבת אחת.

iri ללכת disiri להפרד
doni לתת disdoni לחלק/להפיץ

הסופית er

עריכה

הסופית er משמשת כדי לגזור מילים שמציינות חלקיק או מרכיב שקשור בשורש המילה.

sablo חול sablero גרגר חול
neĝo שלג neĝero פתית שלג
mono כסף monero מטבע
pluvo גשם pluvero טיפת גשם
fajro אש fajrero ניצוץ

הסופית ebl

עריכה

הסופית ebl משמעותה "אפשרי" או "ייתכן". ebl משמש גם כשורש בפני עצמו (ebla = אפשרי).

legi לקרוא legebla קריא
uzi להשתמש uzebla שמיש
vidi לראות videbla שניתן לראותו

ניתן להשתמש במילים עם סופית ebl במשמעות של "יכול".

 • La domo estas aĉetebla: ניתן לקנות את הבית (=הבית למכירה)
 • La viro estas konvinkebla: ניתן לשכנע את האיש (=האיש בר שיכנוע)

אוצר מילים

עריכה

שמות עצם

עריכה
vitro זכוכית
vagonaro רכבת
rivero נהר

פעלים

עריכה
rompi לשבור
senti להרגיש
kuri לרוץ
lui להשכיר
plori לבכות

תארי פועל

עריכה
laǔte בקול רם

תרגילים

עריכה

תרגיל 1

עריכה

תרגם לעברית:

 1. (Vitro estas rompebla kaj travidebla (tra+vidi
 2. En la mateno mi donis al la birdoj panerojn
 3. La instruistino disdonis la librojn
 4. La infanoj diskuris
 5. La prezidanto parolis tro mallaǔte, li ne estis aǔdebla
 6. ?Kies domo estas aĉetebla
 7. Miaj bogepatroj loĝas en la domo de mia bofrato
 8. Mi iris en la domon, ĉar mi sentis kelkajn pluverojn
 9. La knabino laǔte ploris, ĉar ŝi havis sableron en la okulo
 10. ?Ĉu vi dissendas la invitojn

תרגיל 2

עריכה

תרגם לאספרנטו:

 1. המכתב מחבר שלי מהולנד היה קריא
 2. המטבע היתה על השולחן
 3. מתי ניתן לקנות את הבית שלך?
 4. הבית שלי לא למכירה (=לא ניתן לקנות אותו) אבל ניתן להשכרה
 5. לא ניתן היה לראות את הכוכבים
 6. גיס שלי יבקר אותי ביום ראשון
 7. עם מי דיברת ברכבת אתמול?
 8. המים החומים מהנהר לא ניתנים לשתיה
 9. ניתן להשתמש באופניים של אח שלי

פתרונות

עריכה

תרגיל 1

עריכה
 1. זכוכית היא שבירה ושקופה
 2. בבוקר נתתי לציפורים פירורי לחם
 3. המורה חילקה את הספרים
 4. הילדים רצו לכל עבר
 5. הנשיא דיבר מאד חלש, לא ניתן היה לשמוע אותו
 6. של מי הבית למכירה? (=שניתן לקנות אותו)
 7. ההורים של אישתי גרים בבית של גיסי
 8. נכנסתי לתוך הבית כי הרגשתי טיפות גשם
 9. הילדה בכתה כי היה לה גרגר חול בעין
 10. האם שלחת את ההזמנות?

תרגיל 2

עריכה
 1. La letero de mia amiko de Nederlando estis legebla
 2. La monero estis sur la tablo
 3. ?Kiam via domo estos aĉetebla
 4. Mia domo ne estos aĉetebla, sed ĝi estas luebla
 5. La steloj ne estis videblaj
 6. Mia bofrato vizitos min dimanĉo
 7. ?Kun kiu vi parolis en la vagonaro hieraǔ
 8. La bruna akvo el la rivero estis netrinkebla
 9. La biciklo de mia frato estis uzebla


<<< שיעור 13 דף השער שיעור 15 >>>