אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 13

כינויי רמז

עריכה

כינוי רמז הוא שם גוף שמתייחס לאדם או עצם שהוזכרו במשפט. מבחינים בין כינוי רמז קרוב, שמתייחס לאדם או עצם שנמצאים קרוב (פיזית) לדובר המשפט, לבין כינוי רמז רחוק שמתייחס לעצם או אדם רחוקים.

כינויי הרמז הרחוק באספרנטו הם tiu ו-tio, שמקבילים למילות השאלה kiu (איזה) ו-kio (מה). כאשר tiu מתייחס לרבים, הוא יקבל את הסיומת j.

כינוי הרמז זכר נקבה
tiu הזה הזו
tiuj האלה האלו
tio הדבר הזה

יש לשים לב שכאשר tiu או tio מתפקדים במשפט כמושא, ולא כנושא, הם יקבלו את הסיומת n.

 • Tiu knabino volas tiun floron: הילדה הזו רוצה את הפרח הזה
 • Tiuj floroj estas belaj: הפרחים האלה יפים
 • Mi ŝatas tiun knabon: אני מחבב את הילד הזה
 • Mi ŝatas tiujn knabojn: אני מחבב את הילדים האלה

מילות רמז

עריכה

בדומה לכינויי הרמז, מילות הרמז, שמתייחסות למקום, זמן, סיבה וכו', מקבילות למילות השאלה המתאימות. גם כאן. ה-t תחליף את ה-k של מילת השאלה.

kia איזה tia כזה/כזאת
kiam מתי tiam אז
kie איפה tie שם
kiel איך tiel כך/בצורה כזו
kies של מי ties של זה/זו/אלה
kial למה tial מסיבה זו

מילת הרמז tia חייבת להתאים לשם העצם שהיא מתייחסת אליו מבחינת הריבוי, וכשהיא מתפקדת כמושא היא תקבל את הסיומת n.

 • Tiaj floroj estas belaj: פרחים כאלה (מהסוג הזה) הם יפים
 • Mi ŝatas tiajn florojn: אני אוהב את הפרחים מהסוג הזה (כאלו)
 • !Kie estas la stacidomo? Tie: איפה התחנה? שם!
 • Mi ĝin skribis tiel: כתבתי את זה כך (בצורה כזו)
 • Mi vidis lin tie, kie li staris: ראיתי אותו שם, איפה שהוא עמד (=במקום שבו הוא עמד)

מילות יחס: דוגמאות

עריכה

בשיעורים הקודמים הכרנו מילות יחס רבות באספרנטו. הבחירה של מילת היחס המתאימה לכל משפט שונה, לעיתים, בין אספרנטו לעברית. כך, למשל, אומרים בעברית "אני הולך ברחוב", בעוד שבאספרנטו מילת היחס לא תהיה en (ברחוב) אלא sur (על הרחוב).

הדרך היחידה ללמוד באיזו מילת יחס להשתמש בכל מקרה, היא לפגוש כמה שיותר דוגמאות. עם הזמן משתרשים גם המקרים ה"מיוחדים".

בכל הדוגמאות הבאות הבחירה במילת היחס זהה בין עברית ואספרנטו.

 • Mi iras al la urbo: אני הולך לעיר
 • Mi donas la libron al George: נתתי את הספר לג'ורג'
 • Anstataǔ George, venos Pete: פיט יבוא במקום ג'ורג'
 • Li loĝas ĉe li: הוא גר אצלו
 • Li loĝas apud ni: הוא גר לידו
 • La libro estas sur la tablo: הספר הוא על השולחן
 • Mi iros ĝis Londono: אלך עד לונדון
 • Tiu estas la hundo de la najbaro: זה הכלב של השכן
 • Dum unu semajno li estis malsana: במשך שבוע הייתי חולה
 • Mi sidas en la ĉambro: אני יושב בחדר
 • Mi iras el la ĉambro: אני הולך מהחדר
 • La tablo staras inter la fenestroj: השולחן ניצב בין החלונות
 • Li promenas kun du hundoj: הוא הולך עם שני כלבים
 • Li vojaĝas sen kofro: הוא נוסע בלי מזוודה
 • Post sabato venas dimanĉo: אחרי שבת מגיע ראשון
 • La hundo kuŝas antaǔ la forno: הכלב שוכב לפני התנור
 • La kato kuŝas malantaǔ la forno: החתול שוכב מאחרי התנור
 • Sub la lito iras muso: מתחת למיטה הולך עכבר
 • Super la maro flugas aviadilo: מעל הים טס מטוס
 • Li tranĉas per tranĉilo la panon: הוא חותך את הלחם באמצעות סכין
 • Mi staris ekster la domo: עמדתי מחוץ לחדר
 • Ili sidis ĉirkaǔ la fajro: הם ישבו מסביב לאש

אוצר מילים

עריכה

שמות עצם

עריכה
ponto גשר
plezuro תענוג
vilaĝo כפר
buŝo פֶּה

פעלים

עריכה
flari להריח

אחרים

עריכה
או

תרגילים

עריכה

תרגיל 1

עריכה

תרגם לעברית:

 1. Mi laboris dum tri semajnoj en Londono
 2. La virino sidas sur la seĝo apud la forno
 3. La tramo veturas ĝis la ponto
 4. Mi vojaĝas por mia plezuro
 5. La ŝipo estas sub la ponto
 6. La geknaboj iris tra la stratoj de la vilaĝo
 7. Oni manĝas per la buŝo, flaras per la nazo kaj vidas per la okuloj
 8. ?Kiam la sinjorino venis kun la infanoj
 9. Anstataǔ la patrino kuiris la filino
 10. ?Ĉu vi vojaĝas sen kofroj aǔ kun kofroj

תרגיל 2

עריכה

תרגם לאספרנטו:

 1. טיילנו עד פריס
 2. השמש זורחת מעל ההרים
 3. ישבתי מאחרי השולחן ושמעתי את הילדים
 4. את מי שמעת?
 5. את זה לא הבנתי
 6. לכן אנחנו לומדים אספרנטו
 7. בצורה כזו (כך) אתה יכול לשבת ליד השולחן
 8. איפה הספר שלי?
 9. שם, מתחת לכסא, ישנו הספר שלך
 10. אני לא מבין למה אתה לא לומד
 11. לילדים/ות האלה נתתי את הספרים היפים שלי
 12. לכן הם היו לא-מרוצים

פתרונות

עריכה

תרגיל 1

עריכה
 1. עבדתי במשך שלושה שבועות בלונדון
 2. האישה יושבת על הכסא ליד התנור
 3. החשמלית נוסעת עד הגשר
 4. אני נוסע להנאתי
 5. הספינה (נמצאת) מתחת לגשר
 6. הילדים הלכו דרך הרחובות של הכפר
 7. אוכלים בפה, מריחים באף ורואים בעיניים
 8. מתי האישה באה עם הילדים?
 9. במקום האם, הבת בישלה
 10. האם אתה נוסע עם או בלי מזוודות?

תרגיל 2

עריכה
 1. Ni vojaĝis ĝis Parizo
 2. La suno brilas super la montoj
 3. Mi sidis malantaǔ la tablo kaj aǔdis la infanojn
 4. ?Kiun vi aǔdis
 5. Tion mi ne komprenis
 6. Tial ni lernas Esperanton
 7. Tiel vi povas sidi ĉe la tablo
 8. ?Kie estas mia libro
 9. Tie, sub la seĝo, estas via libro
 10. ?Mi ne komprenas, kial vi ne lernas
 11. Al tiuj geknaboj mi donis miajn belajn librojn
 12. Tial ili estis malkontentaj


<<< שיעור 12 דף השער שיעור 14 >>>