אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 18

הסופית ig

עריכה

הסופית ig משמשת לגזור מילים שמציינות פעולה או שינוי שאדם או עצם אחד גורם לאחר. פעלים אלו תמיד יהיו פעלים יוצאים (=פעלים שמקבלים מושא ישיר), כשהמושא הישיר הוא זה שעבר את השינוי.

varma חם varmigi לחמם
gasto אורח gastigi לארח
pura נקי purigi לנקות
morti למות mortigi להמית/להרוג

הסופית iĝ

עריכה

הסופית iĝ משמשת כדי לגזור פעלים עומדים שמציינים התהוות של מצב כלשהו, או פעולה שמישהו/משהו עשה על עצמו. זה בשונה מהסופית ig שמתארת מקרים בהם השינוי הוא בגלל פעולה שמבוצעת על מישהו אחר.

sidi לשבת sidiĝi להתיישב
pala חיוור paliĝi להחוויר
riĉa עשיר riĉiĝi להתעשר

באמצעות הסופית iĝ ניתן ליצור משפטים בסביל.

 • Ni perdas la libron: איבדנו את הספר (פעיל). La libro perdiĝis: הספר אבד (סביל).
 • La instruisto komencis la lecionon: המורה התחילה את השיעור (פעיל). La leciono komenciĝis: השיעור התחיל (סביל).

יש שורשים שאפשר לגזור מהם מילים משתי הסופיות, ig ו-iĝ.

sidi לשבת sidiĝi להתיישב sidigi להושיב
silenti לשתוק silentiĝi להשתתק silentigi להשתיק
kuŝi לשכב kuŝiĝi להשכב kuŝigi להשכיב
stari לעמוד stariĝi להיעמד starigi להעמיד
sana בריא resaniĝi להחלים resanigi לרפא

אוצר מילים

עריכה

שמות עצם

עריכה
teo תה
kurteno וילון

תארי שם

עריכה
laca עייף
seka יבש

פעלים

עריכה
boli לרתוח
fini לסיים
movi להזיז

תרגילים

עריכה

תרגיל 1

עריכה

תרגם לעברית:

 1. Mia amiko vizitos nin, kaj mia patrino diris, ke ni gastigos lin
 2. La vento sekigas la vestojn de la familio
 3. La patrino boligas la akvon por prepari teon
 4. La infano volis dormi kaj la patrino kuŝigis ĝin en la liton
 5. Kiam la knabino estos dudek unu-jara, ŝi edziniĝos kun la sinjoro
 6. Post la dudeka leciono la Esperanto-kurso ankoraǔ ne finiĝos
 7. Via laboro estas bona, sed ĝi povas ankoraǔ pliboniĝi

תרגיל 2

עריכה

תרגם לאספרנטו:

 1. הילדה מנקה את השולחן
 2. בחורף, התנור הגדול שלנו מחמם את החדרים שלנו
 3. ההליכה לעיר הגדולה מעייפת אותנו
 4. הרוח היתה חזקה והוילונות שמאחורי החלון זזו
 5. הילדה החווירה, כיוון שהיא היתה מאד עייפה
 6. אחותי היתה מאד חולה, אבל עכשיו היא מחלימה

פתרונות

עריכה

תרגיל 1

עריכה
 1. חבר שלי יבקר אותנו, ואמא שלי אומרת שנארח אותו
 2. הרוח ייבשה את הבגדים של המשפחה
 3. האם מרתיחה מים להכנת תה
 4. הילד רצה לישון והאם השכיבה אותו במיטה
 5. כשלנערה ימלאו 21, היא תתחתן עם האדון
 6. אחרי השיעור העשרים, הקורס באספרנטו טרם הסתיים
 7. העבודה שלך טובה, אבל היא יכולה עוד להשתפר

תרגיל 2

עריכה
 1. La knabino purigas la tablon
 2. En la vintro, nia granda forno varmigas niajn ĉambrojn
 3. La promeno al la granda urbo tre lacigis min
 4. La vento estis forta kaj la kurtenoj antaŭ la fenestro moviĝis
 5. La knabino paliĝis, ĉar ŝi estis tre laca
 6. Mia fratino estis tre malsana, sed nun ŝi resaniĝas


<<< שיעור 17 דף השער שיעור 19 >>>