אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 19

תנאי עובדתי

עריכה

משפט תנאי מורכב משני חלקים: הנחה ומסקנה. תנאי עובדתי הוא תנאי שידוע בוודאות, או בסבירות גבוהה, שיתקיים. באספרנטו מקדימים לפסוקית ההנחה את מילת התנאי se ("אם"), ובדומה לעברית אין הכרח להקדים מילת יחס ("אז") לפסוקית התוצאה.

 • Se li venos, mi foriros: אם תבוא, אני (בסבירות גבוהה) אעזוב
 • Se li vidos la pordo, li kuros: אם הוא יראה את הדלת, הוא ירוץ

צורת התנאי של הפועל

עריכה

בצורת התנאי של הפועל מתייחסים למצב שמתואר במשפט לא כאל עובדה, אלא כאל מצב היפותטי או כבעל סבירות מסויימת שיתקיים. הסיומת של צורת התנאי היא us.

 • Se li venus, mi forirus: אם תבוא, (יש סבירות כלשהי ש) אני אעזוב
 • Mi helpus vin, se mi povus: הייתי עוזר לך אם הייתי יכול

צורת הסביל

עריכה

במשפטים בצורת הפעיל, הנושא של המשפט מבצע, ביצע או יבצע פעולה כלשהי. במשפטים בצורת הסביל, האובייקט הוא הנושא של המשפט, והפעולה המתוארת היא לא פעולה שהוא ביצע, אלא פעולה שבוצעה עליו.

 • אני קורא את הספר: הנושא הוא אני, ואני מבצע פעולה: לקרוא ספר.
 • הספר נקרא על ידי: הפעם הספר הוא הנושא, אבל הוא לא מבצע כל פעולה, אלא הפעולה (לקרוא) מתבצעת עליו.

את המשפט "אני קורא את הספר" מתרגמים, בדרך כלל, תוך שימוש בצורת הזמן הבסיסית (Mi legas la libron), אבל כיוון שצורת הסביל מבוססת דווקא על צורות הזמן המורכבות, נתרגם אותו באופן זה, לצורך ההשוואה בלבד, הן בפעיל והן בסביל.

 • Mi estas leganta la libron: אני קורא את הספר (פעיל).
 • La libron estas legata de mi: הספר נקרא (בהווה) על ידי (סביל).

במקביל לתשע צורות הזמן המורכבות בפעיל (esti + בינוני) קיימות גם תשע צורות זמן בסביל, כשהסיומות ata/ita/ota מחליפות את anta/inta/onta:

 • Kiam vi alvenos, ŝi estos skribinta la leteron: כשהוא יגיע, היא (כבר) כתבה את המכתב (פעיל)
 • Kiam vi alvenos, la letero estos skribata: כשהוא יגיע, המכתב (כבר) יהיה כתוב (סביל)

הסופיות של צורת הבינוני

עריכה

הטבלה שלהלן מפרטת את הסופיות של צורת הבינוני, בפעיל וסביל.

פעיל סביל
הווה anta ata
עבר inta ita
עתיד onta ota

אוצר מילים

עריכה

פעלים

עריכה
puni להעניש

תרגילים

עריכה

תרגם לאספרנטו:

 1. הילד ייענש, כיוון שהוא לא רוצה ללמוד
 2. כשהוא הניח את הכוס, היא נשברה
 3. יכלתי לראות, שקראו את הספר (תרגם לסביל, לא על ידי כינוי השם oni)
 4. (יתתכן ש) אם היינו מבינים את זה, היינו מרוצים
 5. אם היית רואה את זה (ייתכן ש) היית מאמין לי
 6. אם תבוא, אשיר לך שיר

פתרונות

עריכה
 1. La knabo estos punata, ĉar li ne volas lerni
 2. Kiam li metis la glason, ĝi estis rompata
 3. Mi povis vidi, ke la libro estis legita
 4. Se ni komprenus ĝin, ni estus kontentaj
 5. Se vi vidus ĝin, vi kredus min
 6. Se vi venos, mi kantos kanton por vi


<<< שיעור 18 דף השער שיעור 20 >>>