אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 20

ציווי

עריכה

צורת הציווי של הפועל מתקבלת, באספרנטו, על ידי הסיומת u:

 • ?Vidu la birdon, ĝi estas bela, ĉu ne: תראה את הציפור, היא יפה, הלא כן?
 • !Manĝu vian panon: תאכל את הלחם שלך
 • !Venu kun mi: בוא איתי!

דיבור עקיף (ke)

עריכה

דיבור עקיף היא צורת ניסוח שבה דברים נמסרים בעקיפין, כדוגמת "אני מאמין ש..." "הוא חשב ש..." "ידעתי ש..." "האמנתי ש...". משפט שמנוסח בדיבור עקיף מורכב ממשפט עיקרי ופסוקית מושא, וביניהם תופיע מילת השיעבוד ke שמחברת ביניהם.

 • Mi aǔdis, ke via patro estas malsana: שמעתי שאביך חולה
 • Mi volus diri al li, ke li ne estas bona instruisto: רציתי להגיד לו, שהוא לא מורה טוב
 • Mi nun scias, ke li ne venos morgaǔ: עכשיו אני יודע שהוא לא יבוא מחר

צורת הבינוני כתואר הפועל

עריכה

ניתן להשתמש בצורת הבינוני לא רק כתואר השם (la parolanta viro: האיש שמדבר, la skribonta letero: המכתב שייכתב) אלא גם כתואר הפעול שמצביע על קשר כלשהו בין הפעולה (שמתוארת על ידי צורת הבינוני) לבין הפועל הראשי במשפט, והוא יבוא כתחליף לפסוקית שלמה.

כך למשל במקום להגיד Kiam li estis forironta, ni adiaŭis lin (כשהוא עזב, ברכתי אותו) אפשר להשתמש בצורת הבינוני ולומר Forironte, ni adiaŭis lin (בעוזבו, ברכתי אותו).

 • Skribante la leteron, mi ne povis aǔdi mian patrinon: בעודי כותב את המכתב, לא יכלתי לשמוע את אמא שלי
 • Skribinte la leteron mi ne povis aǔdi mian patrinon: אחרי שכתבתי את המכתב, לא יכלתי לשמוע את אמא שלי (פעולת הכתיבה קרתה לפני הפעולה הראשית במשפט, ולכן צורת הבינוני היא בעבר)
 • Skribonte la leteron mi ne povis aǔdi mian patrinon: בעודי מתכונן לכתוב את המכתב לא יכלתי לשמוע את אמא שלי (פעולת הכתיבה קרתה אחרי הפעולה הראשית במשפט, ולכן צורת הבינוני היא בעתיד)
 • Ne parolinte, li foriris: מבלי לדבר, הוא עזב.

תרגילים

עריכה

תרגם לאספרנטו:

 1. בסיימי לאכול את התפוח, קראתי עיתון
 2. מדוע תרצה שאבוא?
 3. הכסף שלי נגנב
 4. אבל אני מאמין שהוא יימצא

פתרונות

עריכה
 1. Manĝinte la pomon, mi legis ĵurnalon
 2. ?Kial vi volas, ke mi venu
 3. Mia mono estis ŝtelata
 4. Sed mi kredas, ke ĝi estos trovata


<<< שיעור 19 דף השער שיעור 21 >>>