אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 4

הסופיות eg ו-et

עריכה

הסופית eg "מעצימה" את המילה שאליה היא מצטרפת.

pluvo גשם pluvego מבול
vento רוח ventego סערה
bela יפה belega יפהפה

הסופית et "מקטינה" את המילה שאליה היא מצטרפת.

hundo כלב hundeto כלבלב
ridi לצחוק rideti לחייך
dormi לישון dormeti לנמנם
varma חם varmeta פושר
malvarma קר malvarmeta קריר

  שימו לב למיקום של הסופית: בין השורש לבין הסיומת.

תואר הפועל

עריכה

בשיעור השני הכרנו את תואר השם: מילה שמתארת תכונה כלשהי של שם עצם. בשיעור הזה נכיר את תואר הפועל, שמתאר את הפעולה שעליה מדבר המשפט.

הילד הקטן רץ במהירות.

בעוד שהמילה "הקטן" מתארת את הילד, ועל כן היא תואר השם, המילה "במהירות" מתארת את האופן שבו הוא רץ, ולכן היא תואר הפועל. איך הילד רץ? הוא רץ במהירות.

על פי חוקי הדקדוק של אספרנטו:

 • כל שמות העצם מסתימים ב-o (ביחיד) או ב-oj (ברבים).
 • כל תארי השם מסתיימים ב-a (כשהם מתארים שם עצם יחיד) או ב-aj (כשהם מתארים שם עצם ברבים או כמה שמות עצם).
 • כל תארי הפועל מסתיימים ב-e.

כרגיל באספרנטו, סדר המילים במשפט גמיש לחלוטין, וכך גם תואר הפועל יכול להופיע לפני או אחרי הפועל בלי לשנות דבר במשמעות המשפט.

 • הנער הצעיר כותב יפה: La juna knabo skribas bele
  • knabo = שם עצם
  • juna = תואר השם
  • skribas = פועל בהווה
  • bele = תואר הפועל
 • הילדים בכו בקול רם: La knaboj laǔte ploris
  • knaboj = שם עצם ברבים
  • ploris = פועל בעבר
  • laǔte = תואר הפועל
 • הילד הטוב ישן היטב: La bona infano dormas bone
  • infano = שם עצם
  • bona = תואר השם
  • dormas = פועל בהווה
  • bone = תואר הפועל

בדוגמא האחרונה אפשר לראות כיצד ניתן לגזור מאותו השורש גם את תואר השם bona וגם את תואר הפועל bone.

משפטי שאלה

עריכה

משפט השאלה באספרנטו זהה בצורתו למשפט החיווי, למעט מילת השאלה שתתווסף אליו וסימן השאלה בסופו. בשיעור זה נכיר את מילות השאלה: kiu ו-ĉu.

?Kiu estas vi מי אתה?
?Kiu estas en la ĉambro מי בחדר?
?Ĉu li estas malsana האם הוא חולה?
?Ĉu la infano estas kontenta האם הילד מרוצה?

אוצר מילים

עריכה

שמות עצם

עריכה
fenestro חלון
fiŝo דג
koridoro מסדרון
akvo מים
mateno בוקר
vespero ערב
vintro חורף
ŝuo נעל

תארי שם

עריכה
komforta נוח
kara יקר (איש יקר)

פעלים

עריכה
veni לבוא

מילות יחס

עריכה
ankaŭ גם/וגם
antaŭ לפני
malantaŭ מאחרי/אחרי
hodiaŭ היום
hieraŭ אתמול

שימו לב שכמו תמיד באספרנטו ההטעמה במילה hodiaŭ היא על ה-i (ה-aŭ היא התנועה האחרונה ולכן ה-i היא הלפני אחרונה) ובאותו אופן במילה hieraŭ ההטעמה היא על ה-e.

אחרים

עריכה
jes כן
ne לא

תרגילים

עריכה

תרגיל 1

עריכה

תרגם לעברית.

 1. ?Ĉu la ŝuoj estas en la ĉambro
 2. Ne, ili estas en la koridoro
 3. ?Ĉu ankaǔ via avo estas maljunega (שלך=via)
 4. Jes, li estas maljunega
 5. ?Ĉu "Maariv" estas gazeto
 6. La knabino ridis laǔte, sed la knabo ploris mallaǔte
 7. Morgaǔ ankaǔ la knabo ridos
 8. ?Ĉu la maro estas varma
 9. Ne, la akvo estas malvarmega
 10. En la domo estas ĉambroj

תרגיל 2

עריכה

תרגם לאספרנטו.

 1. האם הוא מרוצה?
 2. האם הרחוב ארוך?
 3. לא, הרחוב קצר
 4. האם אני כותב יפה? לא, אתה כותב מכוער
 5. הנער קורא היטב
 6. גם הנערה קוראת היטב
 7. האם הילדים יושבים בחדר?
 8. האם היית בים אתמול?
 9. כן, אבל המים היו קרים

פתרונות

עריכה

תרגיל 1

עריכה
 1. האם הנעליים בחדר?
 2. לא, הם במסדרון
 3. האם גם סבא שלך ישיש (זקן מאד)?
 4. כן, הוא ישיש
 5. האם "מעריב" הוא עיתון?
 6. הנערה צחקה בקול רם, אבל הנער בכה בשקט
 7. מחר גם הנער יצחק
 8. האם הים חם?
 9. לא, המים קרים מאד
 10. בבית יש חדרים

תרגיל 2

עריכה
 1. ?Ĉu li estas kontenta
 2. ?Ĉu la strato estas longa
 3. Ne, la strato estas mallonga
 4. Ĉu mi bele skribas? Ne, vi malbele skribas
 5. La knabo bone legas
 6. Ankaŭ la knabino bone legas
 7. ?Ĉu la infanoj sidas en la ĉambro
 8. ?Ĉu vi estis en la maro hieraŭ
 9. Jes, sed la akvo estis malvarma


<<< שיעור 3 דף השער שיעור 5 >>>