אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 3

האלפבית: המשך עריכה

אותיות מיוחדות עריכה

בשיעור זה נכיר את האותיות הנותרות באלפבית של אספרנטו: ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ ו-ŭ. אותיות אלה לא מופיעות במקלדת האנגלית הסטנדרטית, ולכן הוצעו מספר צורות חליפיות לרשום אותן:

ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ
אפשרות א cx gx hx jx sx ux
אפשרות ב ch gh hh jh sh uh
אפשרות ג ^c ^g ^h ^j ^s *u

עם זאת, במידה וישנה האפשרות הטכנית להקליד את האותיות המקוריות, מומלץ לעשות זאת. קיימות מספר תוכנות שניתן להתקין ואשר מסייעות בכך. תוכנה שימושית שגם מכילה מילון מובנה היא Esperantilo.

ההגייה של העיצורים המיוחדים עריכה

את האות ŝ יש להגות כמו את האות העברית ש.

ŝafo כבש/כבשה
ŝtono אבן
tapiŝo שטיח
buŝo פֶּה
poŝo כיס

את האות ĉ יש להגות כמו את האות צ' במילה "ריצ'רץ'".

ĉambro חדר
ĉerizo דובדבן
ĉokolado שוקולד
ĉapelo כובע
ĉielo שמים
voĉo קול

את האות ĝ יש להגות כמו את האות ג' במילה "פיג'מה".

etaĝo קומה (ראשונה, שניה, וכו')
fromaĝo גבינה
ĝojo שמחה
vizaĝo פנים
ruĝa אדום

את האות ĵ יש להגות כמו את האות ז' במילה "ז'רגון".

ĵaluza קנאי
ĵeti לזרוק
ĵurnalo עיתון/כתב עת

את האות ĥ יש להגות בדומה לאות העברית ח.

eĥo הד
ĥaoso תוהו ובוהו (כאוס)

דו תנועה עריכה

את האות הנותרת, ǔ, יש להגות כמו האות האנגלית w. היא תופיע תמיד אחרי אחת משתי התנועות a או e ותיצור, יחד איתה, דו-תנועה. דו-תנועה היא תנועה (אחת!) אשר נרשמת כצירוף של שתי אותיות. בטבלה שלהלן נדגים מילים שבהן מופיעה דו-תנועה עם התרגום שלהן לעברית והדרך שבה יש להגות כל מילה.

aǔdi לשמוע aw-di
morgaǔ מחר mor-gaw
Eǔropo אירופה ew-ro-po
neǔtrala ניטרלי new-tra-la

הפועל עריכה

בשיעור הקודם הכרנו את צורת ההווה של הפועל (סיומת as). כדי להפוך פועל לעבר יש להוסיף לשורש שלו את הסיומת is. כדי להפוך לעתיד יש להוסיף את הסיומת os. הכלל הזה חל על כל הפעלים בשפה וללא קשר לנושא המשפט, כלומר: אין שום יוצא דופן. קל ופשוט!

mi falas אני נופל/ת mi falis נפלתי mi falos אני אפול
vi falas אתה נופל vi falis אתה נפלת vi falos אתה תיפול
את נופלת את נפלת את תיפלי
אתם נופלים אתם נפלתם אתם תיפלו
אתן נופלות אתן נפלתן אתן תיפלו
li falas הוא נופל li falis הוא נפל li falos הוא יפול
ŝi falas היא נופלת ŝi falis היא נפלה ŝi falos היא תיפול
ni falas אנחנו נופלים/ות ni falis נפלנו ni falos אנחנו ניפול
ili falas הם/הן נופלים/ות ili falis הם/הן נפלו ili falos הם/הן ייפלו

אוצר מילים עריכה

שמות עצם עריכה

skatolo קופסה
salono סלון
maro ים
homo בן אדם
plafono תקרה
nomo שם
kato חתול
semajno שבוע
tago יום

תארי שם עריכה

multaj הרבה/רבים
interesa מעניין
nova חדש

ימי השבוע עריכה

dimanĉo יום ראשון
lundo יום שני
mardo יום שלישי
merkredo יום רביעי
ĵaŭdo יום חמישי
vendredo יום שישי
sabato יום שבת

מספרים עריכה

unu 1
du 2
tri 3
kvar 4
kvin 5

פעלים עריכה

paroli לדבר
flugi לעוף
labori לעבוד
loĝi לגור

מילות יחס עריכה

inter בין
kun עם
apud ליד

תרגילים עריכה

תרגיל 1 עריכה

תרגם לעברית:

 1. Ŝi falis en la ĝardeno
 2. Kvar kolomboj flugis, sed du kolomboj sidis en la domo
 3. La libroj estis sur la tablo
 4. En la poŝo de la knabo estas multaj objektoj
 5. Morgaǔ iros la knabinoj al la urbo
 6. La malgranda knabo sidas sur la tablo en la ĉambro kaj ludas
 7. Mi loĝas en malgranda urbo kun li
 8. Ŝi loĝas en Londono
 9. La griza ĉapelo falis
 10. (מעניין) La gazeto estas interesa
 11. Multaj homoj loĝas en la granda urbo

תרגיל 2 עריכה

תרגם לאספרנטו:

 1. אנחנו נקרא והוא ישחק
 2. הילד צעיר ובריא, אבל הסבא זקן וחולה
 3. הוא יישן במיטה החדשה
 4. הכלב הגדול הוא האויב של החתול הקטן
 5. מחר הוא ידבר איתך
 6. הקול של האישה היה יפה

פתרונות עריכה

תרגיל 1 עריכה

 1. היא נפלה בגן
 2. ארבע יונים עפו, אבל שתי יונים ישבו בבית
 3. הספרים היו על השולחן
 4. בכיס של הנער יש הרבה חפצים
 5. מחר הנערות יילכו לעיר
 6. הנער הקטן יושב על השולחן בחדר ומשחק
 7. אני גר בעיר הקטנה איתו
 8. היא גרה בלונדון
 9. הכובע האפור נפל
 10. העיתון מעניין
 11. הרבה בני אדם גרים בעיר הגדולה

תרגיל 2 עריכה

 1. Ni legos, kaj li ludos
 2. La infano estas juna kaj sana, sed la avo estas maljuna kaj malsana
 3. Li dormos en la nova lito
 4. La granda hundo estas la malamiko de la malgranda kato
 5. Morgaŭ li parolos kun vi
 6. La voĉo de la virino estis bela


<<< שיעור 2 דף השער שיעור 4 >>>