אקורדים באורגן/שיעור 7

האקורד D7 האקורד D7 הוא אקורד מז'ורי המורכב מן התווים רה, דו ופה דיאז