אקורדים באורגן

מה בספרעריכה

  • כישורים נדרשים - נגינה על פסנתר
  • מיומנויות שירכשו בספר זה
    • מהו אקורד
    • האקורדים הפשוטים
    • מעבר בין אקורדים
    • מנגינה בשילוב אקורדים

תוכן ענייניםעריכה

שיעורים - מתחילים:

שיעורים - מתקדמים:

ספר שירים לאורגןעריכה

בסוף הספר - לאחר רכישת מיומנויות ניגון האקורדים - תהיה חוברת שירים שתסודר לפי נושאים - ולידה תופיע רמת הקושי