אקורדים באורגן/שיעור 8

אקורד Bb האקורד Bb הוא אקורד מז'ורי המורכב מן התווים פה, רה וסי במול