ארמית/דקדוק/הבניין

הדף נמצא בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה אתם מתבקשים שלא לערוך ערך זה בטרם תוסר הודעה זו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניחי התבנית.
אם הדף לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך רצוי לתת קודם תזכורת בדף שיחת הכותבים.


הבניינים בארמית הם תבנית עבור הפועל, הנותנים לו משמעות (מצב/התרחשות, פעיל (ממנו)/סביל (אליו), רגיל/בעצמה)

ישנם בניינים שהשתנו בין ארמית מקראית לארמית בלשון חכמינו, שבה יש התפתחות מאוחרת יותר.

הבניינים הקיימים בארמית עריכה

הבניין הקל עריכה

בניין קל בעבר עריכה