בגרות בספרות/רומן ונובלה

הנחיות לפרקי הסיפורת בבגרות בספרות

עריכה

במענה לשאלות על סיפורת (על הסיפורים שבתכנית ועל סיפור שיכול להופיע בפרק ה' בבחינה) עליכם:

 • לנסח בלשונכם, במשפטים אחדים וברמת הכללה, את הנושא המרכזי (או את הנושאים המרכזיים) של הסיפור או של הרומן;
 • להציע פרשנות שתציג את המשמעות הכוללת העולה מן הסיפור או מן הרומן.
 • להבחין בין עלילה ראשית ובין עלילה משנית.
 • לתאר את הדמויות.
  • להבחין בין דמות מרכזית לדמות משנית.
  • להסביר את תפקידיהן של דמויות, למשל: דמות המייצגת עמדה מסוימת בקונפליקט אנושי, דמות המייצגת את התפיסה הרעיונית העולה מן היצירה, דמות המספרת את הסיפור — משתתפת בהתרחשויות או עדה להן.
  • לתאר את המניעים לפעולות הדמויות ולפרשם.
  • לסרטט קווים להתפתחות הדמויות.
  • לבטא את יחסכם האישי והמנומק כלפי דמות ספרותית על מעשיה, על מניעיה, על מחשבותיה, על יחסה לזולת וכו'.
  • להצביע על דרכי עיצוב מרכזיות של דמויות, למשל באמצעות דיבורן, באמצעות מונולוגים פנימיים החושפים את עולמן הפנימי, באמצעות מעשיהן, באמצעות יחסיהן עם דמויות אחרות, על–פי תיאורן החיצוני, על–פי הדברים שדמויות אחרות אומרות עליהן, על–פי הדברים שאומר עליהן המספר.
  • להשוות (נקודות שוני ודמיון) בין דמויות שונות בסיפור או ברומן.
 • לתאר ולפרש שלבים מרכזיים בסיפור או ברומן, כגון: פתיחה (וזיקותיה להמשך היצירה), אפיזודות מרכזיות, נקודות מפנה (למשל, מפגש בין שתי דמויות, שבו מגלה דמות מסוימת דבר חשוב על עצמה או על חייה), סיום (האם הוא פתוח או סגור?).
 • לתאר את סדר ההתרחשויות כפי שהוא מוצג בסיפור או ברומן, לזהות חריגות מן הסדר הכרונולוגי של הדברים ולהסביר את תפקידן של חריגות מעין אלה.
 • להצביע על מוטיבים מרכזיים התורמים לבניית משמעות הסיפור או הרומן.
 • לזהות עמדות אירוניות המגולמות ביצירה ולהסביר את תפקידן.
 • לזהות את נקודות התצפית ביצירה.
 • לקשור באופן פרשני את הכותרת למשמעות היצירה.
 • לבטא את התרשמותכם מהיצירה ואת דעתכם המנומקת עליה מנקודת מבט רעיונית ואסתטית.
 • להשוות בין יצירות שונות מתחום הסיפורת, שיש להן נושא משותף או מאפיינים דומים.

יצירות שיש ללמוד

עריכה

יש ללמוד שני רומנים מרשימת הרומנים, (רומן המסומן בכוכבית - שקול כשניים), או רומן אחד ושתי נובלות, אחת מרשימת הנובלות העבריות והשנייה מרשימת הנובלות המתורגמות.

רומנים

עריכה

רומן עברי

עריכה

רומן מתורגם

עריכה

נובלות

עריכה

נובלה עברית

עריכה

נובלה מתורגמת

עריכה