ביוטכנולוגיה/אימונודיפוזה כפולה בג'ל / מבחן אוכטרלוני

3. קביעת מידת דימיון בין אנטיגנים שונים – לקיחת 2 סוגי אנטיגן ובדיקה האם הם זהים. יש 3 אפשרויות :

1. בדיקת נכחות אנטיגן – בדיקת נוכחות האנטיגן. אם הנוגדן מזהה את האנטיגן וקושר אותו יווצר משקע בתחום המנות השקולות.
2.בדיקת נוכחות כמות אנטיגן – נוכחות מספר אנטיגן נקבעת לפי פסי המשקע שהתקבלו