ביוטכנולוגיה

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


מבוסס גם על חומרים שנלמדו במכללת אורט גבעת רם ע"ש יוסף חרמץ ירושלים בין השנים 2006-2008 על ידי עמית טיברמן.

יחידה ראשונה

עריכה

1. מבוא כללי

עריכה

2. תהליכי תסיסה

עריכה

רקע היסטורי והגדרת מהות תהליך התסיסה

עריכה

השלבים העיקריים של תהליך תסיסה תעשייתי

עריכה

תפקידם של תאים מיקרוביאליים בתהליך התסיסה

עריכה

תהליכי חילוף חומרים והפקת אנרגיה בתא

עריכה


שם לב :מערכת הנשימה

3. תוצרי תהליכי התסיסה

עריכה

ייצור חומצות אורגניות

עריכה

ייצור אנזימים מיקרוביאליים

עריכה

ייצור חומרים אנטיביוטיים

עריכה

סיורים

עריכה

נספחים

עריכה

3 יחידות

עריכה

עקרונות ושיטות בהנדסה גנטית (פרק חובה)

עריכה

5. נוגדנים ואימונודיאגנוסטיקה (פרק בחירה)

עריכה

נושאים מביוכימיה : תיארית ברירת השבטים, אפיטופ, תלכיד,

6. תרביות תאים ושימושיהם (פרק בחירה)

עריכה

סיורים

עריכה
  • PCR

מעבדות

עריכה

הדגשים עיקריים

עריכה

דפי עזר והדרכה

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה