ביוטכנולוגיה

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


מבוסס גם על חומרים שנלמדו במכללת אורט גבעת רם ע"ש יוסף חרמץ ירושלים בין השנים 2006-2008 על ידי עמית טיברמן.

יחידה ראשונהעריכה

1. מבוא כלליעריכה

2. תהליכי תסיסהעריכה

רקע היסטורי והגדרת מהות תהליך התסיסהעריכה

השלבים העיקריים של תהליך תסיסה תעשייתיעריכה

תפקידם של תאים מיקרוביאליים בתהליך התסיסהעריכה

תהליכי חילוף חומרים והפקת אנרגיה בתאעריכה


שם לב :מערכת הנשימה

3. תוצרי תהליכי התסיסהעריכה

ייצור חומצות אורגניותעריכה

ייצור אנזימים מיקרוביאלייםעריכה

ייצור חומרים אנטיביוטייםעריכה

סיוריםעריכה

נספחיםעריכה

3 יחידותעריכה

עקרונות ושיטות בהנדסה גנטית (פרק חובה)עריכה

5. נוגדנים ואימונודיאגנוסטיקה (פרק בחירה)עריכה

נושאים מביוכימיה : תיארית ברירת השבטים, אפיטופ, תלכיד,

6. תרביות תאים ושימושיהם (פרק בחירה)עריכה

7. ביוטכנולוגיה סביבתית (פרק בחירה)עריכה

8. מבוא לננוביוטכנולוגיה (פרק בחירה)עריכה

סיוריםעריכה

  • PCR

מעבדותעריכה

הדגשים עיקרייםעריכה

דפי עזר והדרכהעריכה

קישורים חיצונייםעריכה