ביוטכנולוגיה/אימונופרסיפטציה (השקעה אימונית)

השקעה אימונית סימון ישיר

עריכה
 
סימון ישיר
# נוזל תחתון (משקעים) – מרכיבי הספרוז הקשורים לאנטיגן המבוקש שוקעים.
# נוזל עליון - כל האנטיגנים האחרים בתערובת.
  1. בתוך נוזל יש אנטיגן אותו אנו רוצים להפריד (משולשים).
  2. הוספת נוגדן המקובע לספרוז (שרף נשא). הספרוז יוצר תצמיד רבים (משקל גדל).
  3. סרכוז בצנטריפוגה נמוכה – ספרוז שוקע וכל שאר החומרים בנוזל העליון.
  4. שחרור אנטיגן מספרוז.

ייעול השיטה – שימוש בנוגדן שניוני באימונופרסיטציה (סימון עקיף)

עריכה
 
סימון עקיף

במשקע מתקבל הקומפלקס אנטיגן (אותו רצינו) + נוגדן ראשוני + נוגדן שניוני הקשורים לספרוז.

שיטה זו מקטינה את הסיכוי לקבלת משקע לא ספציפי.