ביוטכנולוגיה/חומר לימוד לכיתות י'


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה. 1. מבוא - האופי הבין תחומי
 2. מאפיינים ייחודים – יתרונות, חסרונות והשוואה בשימוש בתעשייה הביוטכנולוגיה לעומת הכימית
 3. אנזים
 4. השוואה בין התעשיה הכימית לתעשיה הביוטכנולוגית. (-)
 5. הנשימה האירובית או התאית (-).
 6. הבריאה הספונטנית
 7. מאפייני החיים, התא, פרוקיוקטיבי ואאוקריוטי, מיקרוביולוגיה
 8. חיידקים– מאפייני החיידקים, דפן התא, אורגניזמים בעלי דופן, הבדלי דופן, חלוקה מורפולוגית, צביעת גראם, מיון לפי נשימה, מיון לפי תזונה
 9. התרבות חיידקים (-)
 10. חלוקת תאים (-) של חיידק + תרגול
 11. עקומת גידול של חיידקים
 12. מצבי גידול
 13. שיטות לספירת חיידקים
 14. גורמים המשפיעים על גידול של חיידקים