ביוטכנולוגיה/מעבדה - מיקרוביולוגיה

תלמידי ביוטכנולוגיה מתבקשים לדעת נושא הקשור אל מיקוביולוגיה. הנושא לא רשום בתוכנית הלימודים, אולם, הוא חלק מהחומר הנלמד.
הטבלה שלפניכם מסכמת את השפעותם של חומרים על קצב גידול החיידקים. כל ההשפעות, הם ביחס למצע גידול אולטמטיבי (מצע גדול עשיר).