ביוטכנולוגיה/מעבדות/השפעת הטמפרטורה על פעילות האנזים טריפסין

השפעת הטמפרטורה על האנזיםעריכה

  דף מורחב – ביוכימיה/השפעת הטמפרטורה על קצב הפעילות האנזימתית

בהשפעת הטמפרטורה מעורבים 2 תהליכים הפוכים :

 1. עלית בטמפרטורה מובילה לעלייה באנרגיה הקנטית ובכך מובילה לעלייה בפעילות האנזים.
 2. עליה נוספת בטמפרטורה מובילה לדנטורציה – החום משפיע על הקשרים הכימיים באנזים והוא מאבד את מבנהו השלשוני. בגלל שבחלבונים קיים קשר ישיא בין מבנה לתפקיד, איבוד המבנה, מוביל לאיבוד הפעילות. דנטורציה מתבטאת בשקיעת החלבון.

דרכים לבדיקת פעילות האנזיםעריכה

 1. העלמות המגיבים.
 2. העלמות התוצרים.
 3. שינוים פיזקאלים : טמפרטורה ועוד.
 4. שינוי צבע סובסטרט בפירוק.

אנזים וסובסטרטעריכה

אנזים : טרפסין - מפרק קשר C קרבוקסילי לחומצות אמיניות בסיסיות. סובסטרט : BANI שבפירוקו משתחרר חומר הנקרא באורך גל 405mn.

ניסויעריכה

 1. לקיחת מבחנות עם הסובסטרט בנדי
 2. הנחה בטמפרטורות שונות למשך 5 דקות (ph זהה).
 3. הוספת האנזים טרפסין שחותך את הצד הקרבוקסילי בחומצות בסיסיות.
 4. הוספת חומצה אצטית.

ביקורת ואיפוסעריכה

 1. ביקורת - מבחנות ב': מצע ללא אנזים לקביעת פירוק ספונטי של הסובסטרט.
 2. איפוס - מבחנה עם אנזים ובופר.