ביוטכנולוגיה/מעבדות/משקל סגולי של נוזלים

חומרעריכה

משקל סגולי – צפיפות של חומר חלקי צפיפות המים באותם תנאים (נפח וטמפרטורה).

כלומר :  

מקראעריכה

  •   צפיפות מים – ג"ר/מ"ל.
  •   צפיפות החומר שלנו – ג"ר/מ"ל.
  • SG – משקל סגולי של החומר – אין יחידות מידה.

למה למשקל סגולי אין יחידות מידה?עריכה

  1. טענו כי הנוסחא לחישוב משקל סגולי היא צפיפות החומר ( ) חלקי צפיפות המים( ).
  2. נפח המים ונפח צפיפות החומר חייבים להיות זהים כדי לקיים את אותם תנאים.
  3. לכן, ניתן לצמצם את הערכים.

 

לסיכום, אין יחידת מידה למשקל הסגולי, כאשר נפח מים וצפיפות החומר זהים.

כלים למדידת משקל סגוליעריכה

  1. פיקנומטר
  2. משורה.
  3. הידרומטר

ניסוייםעריכה