ביוטכנולוגיה/מעבדות/צפיפות נוזלים

מסה (M)= כמות החומר בגוף מסוים.להבדיל ממשקל המושפע מכוח הכבידה, מסה אינה משתנה. אנו מודדים מסה באמצעות: גרמים (gr), קילוגרם (kg) ומיליגרם (mg).

 

נפח (V) - מידה למדידת נוזלים. מדידה מתבצעת באמצעות ליטרים.

 


צפיפות

עריכה

צפיפות ממוצעת – תכונה של חומר טהור. מתארת את היחס בין מסת החומר לנפח שלו בטמפרטורה נתונה.

 

  • m = מסה - מ"ג, ג"ר, קילוגרם.
  • V = נפח – מיליליטר, ליטר,מיקרוליטר.
  • d = צפיפות – בדרך כלל ג"ר/מ"ל.

ניסוי

עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.  • סט של מבחנות בעלות ריכוז תמיסה שונה.
  • מציאת צפיפות עבור כל מבחנה.

עקום הכיול יהיה צפיפות כנגד ריכוז התמיסה.

ככל שריכוז התמיסה גבוה יותר, כך, הצפיפות עולה, ולכן, מתקבל עקום כיול.