ביוטכנולוגיה/מעבדות/קינטיקה של האנזים ליזוזים

ריאגנטים ותוצרים עריכה

  • ליזוזום – הורס את דופן החיידק כיוון שמפרק קשרי גליקפרוטאינים הנמצאים בדפנות החיידק, ולכן מים חודרים לחיידק (=פלסמוליזה). נמצא בעיקר בדמעות.
  • המצע הוא הסובסטרט - מורכב מדפנות חיידקים. מכאן שערך הבליעה בניסוי זה פוחת, כיוון שהליזוזום מפרק את הדפנות ולכן המצע יותר "צלול".

ככל שהאנזים פועל יותר טוב ערך הבליעה יורד.

בדיקת פעילות האנזים ליזוזום ניתנת לבדיקה ב-2 דרכים : עריכה

  1. השפעת ריכוז האנזים על קצב פעילות הליזוזום – לקיחת מבחנות בעלות כמות מצע זהה ולקיחת כמות ליזוזום עולה. המסקנה כאן צריכה להיות מן הסתם שככל שעולה ריכוז הליזוזום, כך הפעילות שלו גדלה.
  2. השפעת ריכוז המצע על קצב פעילות הליזוזום – לקיחת מבחנות בעלות כמות אנזים זהה, אל כמות מצע גדלה.

קינטיקה אנזימטית עריכה

הניסויים עריכה

השפעת ריכוז המצע על קצב פעילות הליזוזום עריכה

1. הכן סדרה של שבע קיווטות, מספר אותן מ-0-6.

2. העמד את הכלי שבו מצוי המצע, על בוחש מגנטי והפעל אותו. המשך בבחישה כל זמן לקיחת הדגימות.

3. שים בכל אחת מן המבחנות מצע ובופר פוספט pH=6.3 בריכוז 0.2M לפי הכמויות המצוינות בטבלה.

4.אפס את המכשיר לאורך גל 450nm עם קיווטה המכילה בופר בלבד (מספר 0).

5. הוסף לבופר 1 מ"ל מתמיסת האנזים, ערבב, הפעל שעון עצר, וקרא את הבליעה בזמן 0 וכל 10 שניות במשך דקה.

6. חזור על הפעולה הקודמת בכל אחת מהמבחנות 1-6.

7. רשום את תוצאותיך בטבלה.

השפעת ריכוז המצע על קצב פעילות הליזוזום עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.אם הינו משתץמשים בכמות כפולה שלל מצע הינו מצפים לראקציה כפולה ולכן Vmax יגדל פי 2.

איפוס ובקרה עריכה

  • מבחנה עם אנזים בלבד – לקביעת פעילות פעילות האנזים (איתו מאפסים את הספקטרופוטומטר).
  • מבחנה עם סובסטרט בלבד – לקביעת פירוק המצע ללא האנזים .

מהלך ניסוים במקוצר עריכה

  • מבחנות עם כמות סובסטרט זהה.
  • הוספת אנזים בריכוזים שונים.
  • קריאת בליעה בהפרשי זמן של 10 שניות עד 60 שניות עבור כל מבחנה.