ביוטכנולוגיה/מעבדות/תבנית דוח מעבדה


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה. 1. נושא הדוח
 2. מבוא :
  • מושגי יסוד
  • עקרונות עבודה
  • מטרות
 3. כלים וחומרים
 4. תוצאות – בגרף או טבלה המציגים את כל המידע הקשור לניסוי
 5. דיון – אמור לרכז את כל ניתוח התוצאות. במידה והניסוי לא הצליח יש לציין זאת בחלק של הניסוי ולתת השערות למדוע לא הצליח. אם לא הספקתם, להציע השערות לגבי מה אומרות להיות התוצאות.