ביוטכנולוגיה/שיטת מקסם וגילברט

שלבי העבודה:

1. מפיקים מקטע DNA חד- גדילי המסומן בסמן רדיואקטיבי בנוקליאוטיד הראשון.

2. לוקחים 4 מבחנות. לכל מבחנה מוסיפים מגיב אשר פוגע באחד מן הנוקליאוטידים. ריכוז המגיב מחושב כך שרק מקצת הבסיסים נפגע.

3. מריצים כל מבחנה בנפרד באלקטרופורזה בג'ל. כך מפרידים את המקטעים ע"פ גודלם.

4. זיהוי הפסים יעשה ע"י אוטורדיוגרפיה

5. סדר הפסים שמתקבל בג'ל מצביע על רצף הנוקליאוטידים.