ביוטכנולוגיה/שיטת ELISA בתמיסה

השיטה מיועדת לקביעת נוכחות אנטיגנים בתמיסה והיא מתאימה רק למצבים בהם האנטיגנים (האנטיגן שאנו רוצים לבדוק אם הוא קיים) נושאים 2 אפיטופים שונים אשר נגדם יש לנו נוגדנים.

כיתוב תמונה

הוספת 2 אוכלוסיות נוגדנים מובילה לקישור של נוגדנים מובילה לקישור של נוגדן לאתר המתאים לו, וכל אוכלוסיית נוגדנים מסומנת באנזים אחר.

הוספת הסובסטרט כנגד ה-E1 גורמת ליצירת התוצר P1.

  • 1P הוא סובסטרט של 2E.
  • 2E מייצר את התוצר 2P – הוא צבעוני.

כלומר, במערכת ניסוי כזו צבע יתקבל רק אם שני אנזימים (E1, E2) נמצאים בסמיכות זה לזה. מצב זה יקרה רק כאשר שניהם קשורים לאפיטופים שונים על אותו אנטיגן.