ביוטכנולוגיה/שיטת F.I.A – בוחן אימונופלואורסצנטי

המטרה : זיהוי אנטיגנים מבוקשים ברקמה.

עקרונות השיטהעריכה

  • נוגדן מסומן - נוגדן אליו קשורים קבוצות כימיות פלואורצנטית. כאשר מאירים על קבוצות כימיות אלו קרן אור (באורך גל קצר יותר משלהם) הן פולטות אור.

שלבי השיטהעריכה

סימון ישיר של אנטיגןעריכה

 
סימון ישיר
  1. על רקמה יש אנטיגנים (משולשים ; או נוגדנים) אותם אנו רוצים למצוא. לכן, אנו מוסיפים נוגדן אימנופלורסנט. נוגדן האימנופלורסנט הם חומרים אשר בעקבות גירוי מאור, הם פולטים גל אור באורך ארוך יותר הנראה בעין.
  2. הנוגדנים נקשרים + שטיפה
  3. התבוננות במיקרוסקופ פלורסנטי (רואה רק אור פלורסנטי) ואיתור התמצאות האנטיגן.
  • מאירים באור אולטרה סגול וכך מתקבל משטח כהה ואליו מוארים המקומות אליהם נקשר האנטיגן/נוגדן המסומן.(סימון מוגבר)
שדרוג - סימון עקיף של אנטיגןעריכה

 
סימון עקיף
  1. על רקמה יש אנטיגנים אותם אנו רוצים לזהות + הוספת נוגדנים (ללא אימנופלורנסט), הם קושרים את 1stAb (נוגדן ראשוני).
  2. הוספת נוגדן שניוני (2ndAb) הנקשר אל FC + שטיפה.
  3. התבוננות במיקרוסקופ.

השדרוג מכפיל את הסימון הפלורסנטי משום שעל כל נוגדן ראשוני נקשרים 2 נוגדנים שניונים – כל אחד מהם מסומן פלורסנטית.
תחומי השימושעריכה

  • איפיון רקמות סרטניות.
  • למחקרים בפיזיולוגיה של התא.

יתרונות וחסרונותעריכה

חסר