ביוטכנולוגיה/שיטת R.I.A – בוחן רדיואימוני

אפיון השיטה עריכה

 • רגישות גבוהה.
 • מתבססת על סימון ר"א.
 • מסוכנת.
 • המכשור יקרה.

תחומי השימוש עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.Radio Immuno Assay תחרותי/לא תחרותי עריכה

 
לא תחרותי - אדם חולה

קביעת ריכוז אנטיגנים ע"י נוגדנים מסומנים – לא תחרותי. עריכה

 1. קישור אנטיגנים (משולש) לצלחת בדיקה.
 2. הוספת חלבון אינרטי שאינו חלק מהמערכת (לא משתתף) בבדיקה לחסימת אתרים פנויים בצלחת (כדי ש-Ab לא יקשרו לצלחת) + שטיפה.
 3. הוספת Ab מהתמיסה הנבדקת. שנקשר אל האנטיגן.
 4. הוספת מולקולה חלבונית המסומנת בר"א. המולקולה נקשרת לאתר ה-FC של הנוגדנים.
 5. שטיפה – זהו השלב החשוב ביותר.
 6. קביעת כמה אנטיגנים בדוגמא מתוך עקום כיול (לא תחרותי - גרף עולה).

קביעת ריכוז אנטיגנים ע"י נוגדנים מסומנים – תחרותי. עריכה

 
תחרותי - אדם חולה
 1. קישור Ab לצלחת הבדיקה + חלבון אינרטי + שטיפה.
 2. קישור אנטיגנים חם (אנטיגן מסומן בר"א) לצלחת כך שכל ה-Ab קשורים לאנטיגן + שטיפה.
 3. הוספת הדוגמא הנבדקת (משולש ורוד). האנטיגנים בדוגמא אינם מסומנים בר"א והם מתחרים על הקישור לנוגדן.
 4. שטיפה – הכי חשוב.
 5. קביעת ריכוז מתוך עקום כיול (תחרותי – גרף יורד). ככל שיש יותר אנטיגנים מהדוגמא (לא מסומנים – משולשים ורודים) נקשרים, כך הריכוז שלהם יותר גבוהה. אין אנטיגן – רמת ר"א הכי גבוהה.

קישורים חיצונים עריכה