ביוטכנולוגיה/תרביות תאים מצמחים

התא הצמחי :

 1. בעל דופן (עשוית תאית).
 2. תא גדול (פי 10 מתא אנימלי).
 3. זמן חלוקה כ- 20-40 שעות.
 4. פחות עדין מתא אנימלי.
 5. לא דורש תאחיזה.
 6. מצע – אנימלי (יקר ומורכב ביותר)- צמח – מיקרואורגניזמים.

6.6.2 הכנת תרביות צמחיות עריכה

תרבית קאלוס / רקמה – תרבית של תאים בלתי ממוינים שתפקידה בצמח לאחות פצעים. תרבית זו היא על מצע מוצק ומאופיינת ב-2 תכונות :

 • הרגנציה – יצרת תא צמח שלם מתא סומאטי יחד באמצעות מוסתי צמיחה.
 • הוריאציה הסומוקלונלית – מוטציות רבות נוצרות ברקמה זו ולכן יש מגוון גנטי אדיר. ברמה הביולוגית בעלת יתרון עצום

תרבית תאים – העברת תרבית קלאוס למצע נוזלי תוך כדי ערבול (התאים נפרדים).

אניקולום – תרבית ראשונית.


תנאים המשפיעים על התרבות והתמיינות תאים צמחיים בתרבית – מצע הגידול :

 1. מים
 2. מקורות אורגניים כגון פחמן, חנקן ועוד.
 3. יסודות קורט (כקופקטורים)
 4. ויטמינים.
 5. הורמונים – אוקסינים, ציטוקינינים וג'ברלינים.
 6. חלב קוקוס או תמצית שמרים
 7. תנאים : PH, חמצן.